Vaikuttaminen

Autamme asiakkaitamme tuomaan näkökulmansa päättäjille ja vaikuttamaan heitä koskeviin yhteiskunnallisiin päätöksiin.

Asiakkaiden tavoitteiden aktiivinen edistäminen yhteiskunnallisessa päätöksenteossa on Blicin toiminnan ytimessä. Tavoite voi olla esimerkiksi muutos toimialaa koskevassa lainsäädännössä, investointia koskevan lupaprosessin sujuvoittaminen tai viranomaistulkintojen yhdenmukaistaminen. Päättäjät tarvitsevat erilaisia näkökulmia ja tietoa päätöstensä vaikutuksista eri yhteiskunnallisiin toimijoihin. Siksi tahon, johon yhteiskunnallinen päätös vaikuttaa tulee varmistaa, että sen näkökulmat ovat päättäjän tiedossa.

Blic lähtee aina asiakkaan toiminnan ja siitä kumpuavien tarpeiden ymmärtämisestä, oli kyseessä liiketoiminnan haasteet tai järjestöjen tavoitteet. Blic tarjoaa työkalut yhteiskunnallisen päätöksenteon analysoinnille ja seurannalle sekä apua vaikuttamisen keinovalikoiman valinnassa ja sen toteuttamisessa. Blicin toiminta tähtää aina konkreettisiin, mitattaviin tuloksiin. Pyrimme aikaansaamaan kestävän ratkaisun, johon kaikki osapuolet voivat olla tyytyväisiä.