Koalitiot ja kampanjat

Autamme asiakkaitamme mobilisoimaan laajemman yhteiskunnallisen tuen tavoitteidensa taakse.

Menestyksekäs yhteiskunnallinen vaikuttaminen saattaa vaatia, että asian taakse mobilisoidaan laajempi toimijajoukko tai asia nostetaan näkyvästi yhteiskunnalliseen keskusteluun. Edunvalvontajärjestöt ovat etabloituneita koalitioita esimerkiksi tietyn toimialan tavoitteiden ympärille, mutta koalitio voidaan rakentaa hyvinkin erilaisista toimijoista kulloisenkin tavoitteen mukaan. Koalitioissa työ jaetaan leveille harteille ja varmistetaan, että asia tulee päättäjien agendalle useita eri kanavia pitkin. Joissain tilanteissa taas tarvitaan suuren yleisön tavoittava kampanja asian ja tavoitteiden saamiseksi julkiseen keskusteluun ja sitä kautta myös päättäjien tietoisuuteen.

Blic auttaa asiakkaitaan tunnistamaan potentiaaliset koalitiokumppanit, hyödyntää verkostojaan ja osaamistaan koalition rakentamisessa sekä orkestroi ja suunnittelee koalition vaikuttamistoimia. Vaikuttamiskampanjoissa Blic toimii asiakkaan kumppanina suunnittelusta sisällöntuotantoon ja toteutukseen asti, asiakkaan tarpeista riippuen.