Poliittinen analyysi

Teemme yhteiskunnallisen päätöksenteon ymmärrettäväksi asiakkaillemme.

Vaikka yhteiskunnallinen päätöksenteko vaikuttaa kaikkiin yhteiskunnallisiin toimijoihin, harvoilla toimijoilla on kykyä tai resursseja pysyä ajantasalla itseään koskevasta päätöksenteosta.

Yritykset hallitsevat toki heitä koskevan lainsäädännön ja sääntelyn substanssin, mutta yhteiskunnallisen päätöksenteon prosessi ja siihen liittyvät intressit ja näkökulmat eivät helposti avaudu ulkopuolisille. Mitä enemmän käsiteltävässä asiassa on poliittista latausta tai eri toimijoiden vallankäyttönäkökulmia, sitä vähemmän asian varsinaisella substanssilla on painoarvoa.

Blic tarjoaa asiakkailleen ajantasaisen tilannekuvan ja ymmärryksen asiakkaalle relevantista yhteiskunnallisesta päätöksenteosta. Tämä mahdollistaa näkymän eteenpäin, ja tarvittaessa päätöksentekoon voidaan vaikuttaa hyvissä ajoin. Blic rakentaa poliittisen analyysinsä vuosien kokemukselle yhteiskunnallisesta päätöksenteosta ja sen mukana karttuneesta ymmärryksestä toimijoista, rooleista ja prosessista. Kattavat verkostot suomalaiseen päättäjäkenttään läpi puolueiden ja hallinnonalojen varmistavat, että ajantasaista tietoa on saatavilla päätöksenteon eri tasoilta.