Päättäjäsuhteet

Tuemme asiakkaitamme pitkäjänteisen vuoropuhelun rakentamisessa relevanttien päättäjien kanssa.

Yritysten on kyettävä käymään avointa keskustelua niille relevanttien yhteiskunnallisten päättäjien kanssa. Vaikka välillä intensiivinen, tietyn asian tiimoilta tapahtuva vaikuttamistyö on tarpeen, parhaat tulokset saavutetaan pitkäjänteisellä työllä. Siinä tavoitteena on tuoda yrityksen toiminta ja lähtökohdat päättäjille tutuiksi sekä käydä molemminpuolin hyödyllistä strategista keskustelua esimerkiksi sääntely-ympäristön pidemmän aikavälin näkymistä. On tärkeää kartoittaa ja tavoittaa paitsi keskeisillä paikoilla olevat päättäjät myös asioihin taustalla vaikuttavat tahot, jotta heidätkin saadaan keskusteluun mukaan.

Blic tarjoaa asiakkailleen tukea päättäjäverkostojen luomiseen, kehittämiseen sekä ylläpitoon. Käytännön työkaluja ovat suorien päättäjätapaamisten lisäksi esimerkiksi laajemmalle päättäjäjoukolle järjestettävä tapahtumat. Blic auttaa tunnistamaan olennaiset päättäjät ja vaikuttajat, fasilitoi keskusteluyhteyden luomista ja tarjoaa taustoitusta päättäjien lähtökohdista ja näkökulmista.