Vaikuttamisstrategiat

Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa hahmottelemme, priorisoimme ja suunnittelemme niiden tulevan vaikuttamisagendan.

Kuten liiketoiminnan kehittämisessä, myös vaikuttamistyössä pitää aika ajoin arvioida tavoitteita ja työn painopisteitä yksittäistä hanketta laajemmin. Varsinkin vahvasti yhteiskunnallisesta päätöksenteosta riippuvaisilla toimialoilla – esimerkiksi energia, liikenne ja rakentaminen – on tärkeää suunnata rajallisia resursseja oikeisiin asioihin. Yhtä lailla olennaista on suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys, jotta vaikuttamistyö ei ole pelkkää reagointia päätösprosesseihin, joita on valmisteltu pitkään ja joihin on vaikea enää vaikuttaa.

Vaikuttamisstrategian teossa lähtökohtana on tunnistaa kaikki olennaiset yrityksen liiketoimintaan vaikuttavat yhteiskunnallisen päätöksenteon teemat. Yritykset ovat itse parhaita asiantuntijoita arvioimaan eri teemojen taloudellista merkitystä; Blicin ydinosaamista puolestaan on analysoida eri teemoja koskevan poliittisen päätöksenteon lähtökohdat ja skenaariot. Näiden pohjalta vaikuttamistyötä voidaan priorisoida, suunnitella ja lopuksi jalkauttaa.