Yritys

Blicin tehtävänä on varmistaa, että asiakkaat saavat äänensä kuuluviin niitä koskevia yhteiskunnallisia päätöksiä tehtäessä. Tavoitteenamme on olla johtava vaikuttamisen asiantuntija Suomessa.

Yhteiskunnallinen päätöksenteko koskettaa yrityksiä ja muita yhteiskunnan toimijoita monin tavoin: toimintaa ohjaava sääntely, verotus ja julkiset hankinnat ovat hyviä esimerkkejä. Näitä päätöksiä ei voida tehdä tyhjiössä vaan päättäjä tarvitsee tietoa vaikutuksista yhteiskuntaan ja sen toimijoihin. Avoin vuoropuhelu on kaikkien etu – lopulliset päätökset tekevät aina kansan valitsemat päättäjät.

Kuitenkin vuoropuheluun osallistumista hankaloittaa, että yhteiskunnallinen päätöksenteko on ulkopuolisille usein vaikeasti hahmotettava, useiden sidosryhmien välinen monimutkainen prosessi; erilaisia tavoitteita ja motiiveja on paljon. Lisäksi lopputulos riippuu valtasuhteista sekä dynamiikasta sidosryhmien sisällä ja välillä.

Blicin tehtävänä on varmistaa, että asiakkaat ovat perillä itseään koskevasta yhteiskunnallisesta päätöksenteosta ja saavat äänensä kuuluviin siinä. Blic syntyi 2014, kun johtava suomalainen vaikuttamisen asiantuntija Niilo Mustonen ja pitkän linjan hallitusammattilainen Peter Fagernäs päättivät rakentaa Suomeen vaikuttamiseen erikoistuneen toimijan. Toimiala oli Suomessa syntynyt viestintätoimistojen sivuliiketoiminnaksi, vaikka vaikuttaminen usein poikkeaa perinteisestä viestintäliiketoiminnasta. Tavoitteenamme on olla Suomen johtava vaikuttamisen asiantuntija.

Asiakkaalle
tuottamamme
lisäarvo

  1. Yhteiskunnallisen päätöksenteon logiikan ymmärtäminen

    Me pohjaamme vaikuttamistoimemme pitkälle kokemukselle yhteiskunnallisen päätöksenteon kiemuroista ja toimijoista. Laaja verkostomme päättäjiin varmistaa, että tunnemme vallitsevan poliittisen tilanteen ja kehityssuunnat pintaa syvemmältä.

  2. Kokonaisvaltainen lähestymistapa

    Vaikuttaminen on muutakin kuin viestintää. Toimintamme lähtökohtana on asiakkaan liiketoiminnan tarpeiden ymmärtäminen, ja vaikuttamisen onnistuminen vaatii osaamista politiikan kentästä, ministeriöiden ja virkamiesten työstä sekä lainsäädännöstä.

  3. Omistautuminen asiakkaan vaikuttamisagendalle

    Blic on harvoja vaikuttamiseen erikoistuneita toimistoja Suomessa. Vaikuttamiseen fokusoitunut palvelutarjoomamme lähtee siitä, että asiakkaalle syntyy mitattavissa olevaa hyötyä.