Eettisyys

Blic noudattaa kaikessa toiminnassaan omaa eettistä toimintaohjettaan. Pyrimme omalla toiminnallamme lisäämään suuren yleisön luottamusta vaikuttamistoimialaa kohtaan. Toimimme aina vastuullisesti ja kannustamalla asiakkaita ja päättäjiä läpinäkyvyyteen.

Asiakkaat

  • Toimimme rehellisesti ja annamme parhaan mahdollisen panoksemme asiakkaan käyttöön toimeksiantoon liittyen.
  • Huolehdimme ettei asiakkuuksien tai saatujen toimeksiantojen välillä ole ilmeistä eturistiriitaa ja noudatamme sovittuja NDA- ja muita sopimuksia.
  • Suoritamme ainoastaan asiakkaan kanssa erikseen sovitut toimenpiteet. Meillä on aina oikeus kieltäytyä suorittamasta periaatteitamme rikkovia toimeksiantoja.
  • Asiakkaan käytöstä referenssinä sovitaan aina erikseen.

 

Päätöksentekijät

  • Ollessamme yhteydessä päättäjiin kerromme aina kenen asialla olemme ja mihin käytämme saamaamme tietoa.
  • Varmistamme, että päättäjälle antamamme tieto on totuudenmukaista. Meillä on aina oikeus kieltäytyä suorittamasta tätä periaatetta rikkovia toimeksiantoja.
  • Pyrimme toiminnassamme lisäämään päättäjien luottamusta vaikuttamistoimintaan toimimalla vastuullisesti sekä kannustamalla asiakkaita ja päättäjiä läpinäkyvyyteen vaikuttamistoiminnan suhteen.
  • Irtisanoudumme kaikenlaisesta lahjonnasta ja korruptiosta.

 

Euroopan unioni