Unelmalobbari

Suomalainen EU-vaikuttaminen on pääsääntöisesti hyvää ja ammattitaitoista.

Asemani puolesta kohtaan tietenkin eniten parlamenttivaikuttamista. Parlamentti on vaikutusvaltansa kasvamisesta huolimatta vain yksi vaikuttamisen kohde.

Edunvalvoja on tehtäviensä tasalla, kun asiat esittelevä komissio ja myös lainsäätäjänä toimiva neuvosto ovat vaikuttamisen kohteita.

Paras lobbari on ollut hereillä pitkään ennen kuin komissio on antanut esityksensä. Hän on muodostanut ennakkokäsityksen tulevasta esimerkiksi komission erilaisia työryhmiä seuraamalla.

Parhaalla lobbarilla on myös hyvä käsitys eri jäsenmaiden kannoista ja julkisesta keskustelusta. Hän viestii tehokkaasti eri kielillä ja tuntee erilaisia kulttuureja.

Lainsäädännön elinkaari on tunnettava tarkkaan. Mitä aikaisemmin pääsee vaikuttamaan valmisteluprosessiin, sitä suurempi on todennäköisyys, että oma kanta heijastuu lakiesityksessä.

Sosiaaliseen vuorovaikuttamiseen liittyvät lainalaisuudet pätevät myös lobbaamiseen.

Toista osapuolta pitää aina ymmärtää, vaikka päämäärät eivät olisi samansuuntaisia. Toisen osapuolen motiiveja ei pidä kyseenalaistaa ainakaan ääneen.

On myös tiedettävä, että vastakkaisia vaikuttamispyrkimyksiäkin on. Perustelut vastakkaisille näkemyksille on oltava valmiina.

Totuudessa on syytä pysyttäytyä ja avoimuutta on hyvä edistää myös teoilla.

Parlamentin suhteen on muistettava, että mepillä on potentiaalisia asioita ja tapaamispyyntöjä aina enemmän kuin käytännössä on aikaa.

Viesti on pystyttävä kiteyttämään ja tiivistämään. Kun tuntuu, että viesti on kiteytetty, siitä on hyvä tiivistää vielä puolet pois.

Erityissanastoa kannattaa välttää. Pitää käyttää sellaisia termejä, joita ei tarvitse erikseen selittää. Yksinkertaistaminen ilman sanoman vääristymistä on kullanarvoinen taito.

Vaikuttamisen kohde on tunnettava riittävän hyvin. Eettisesti kestävässä lobbaamisessa asiat ratkaisevat, eivät ihmissuhteet, vaikka niilläkin toki voi olla merkitystä.

Erilaiset ihmiset sisäistävät viestejä eri tavoin. Toiselle asia aukeaa kaavioista, toinen haluaa saman selitettävän sanallisesti.

Yksi rakastaa yksityiskohtia ja kolmas hahmottaa maailman suurten kokonaisuuksien kautta.

Jotkut harvat pystyvät yhdistämään nämä molemmat tavat.

Viesti on aina räätälöitävä vaikuttamisen kohteen tietotason mukaan. Taitava lobbari lukee kehonkieltä ja aistii milloin toinen ei ymmärrä, vaikka hän ei sitä ääneen sanoisikaan.

Asiat on seurattava loppuun asti. Lopulta on pystyttävä rehellisesti arvioimaan, mikä onnistui ja missä olisi vielä parannettavaa.

Hyvä lobbari pystyy jokaisessa tapaamisessa tarjoamaan jotain asian käsittelyn kannalta relevanttia tietoa ja saamaan jotain itsekin.

Kun tapaaminen päättyy, osapuolet ovat tyytyväisiä ja haluavat nähdä tarvittaessa uudelleen.

Anneli Jäätteenmäki

Kirjoittaja on Euroopan parlamentin jäsen