Vuosi 2017 sisälsi vahvaa kasvua ja uusia avauksia

Kevään merkit ovat havaittavissa tänäkin vuonna, kun tilinpäätöksemme saatiin valmiiksi. Vuonna 2017 Blic jatkoi vahvalla kasvu-urallaan ja liikevaihtomme nousi lähes 1,5 miljoonaan euroon. Kasvuvauhtimme itse asiassa kiihtyi edellistä vuodesta ollen yli 45 %. Liikevoittomme säilyi kuitenkin vuotta aikaisemmalla tasolla, mikä selittyy pääosin uusista investoinneista mm. Brysseliin.

Tammikuussa 2017 vahvistimme Blicin läsnäoloa Brysselissä uudella toimistolla ja kahden hengen taistelijaparillamme Anssi Klemetillä ja Petja Piilolalla. Työ käynnistyi hyvin ja olemme myös Brysselissä vahvalla kasvun tiellä.

Vuoden 2017 aikana palkkasimme myös Helsingin toimistoon uusia asiantuntijoita. Tiimimme on vahvistunut entisestään ja olemme ottaneet haltuun uusia osaamisalueita. Kuluvan vuoden tammikuussa saimme tiimiimme lisää puolustussektorin osaamista, kun Heidi Fransila liittyi iloiseen joukkoomme.

Viime vuonna saimme tehdä yhteistyötä niin merkittävien kansainvälisten kuin kotimaistenkin yritysten ja yhteisöjen kanssa. Toimeksiantojemme sisällöt kehittyivät entistäkin haastavammiksi ja pääsimme näyttämään tiimimme korkean tason osaamista ratkaisujen löytämiseksi ja niiden viemiseksi päätöksentekoon.

Lobbaamisen avoimuus ja läpinäkyvyys nousi merkittäväksi keskusteluteemaksi vuoden 2017 aikana. Lobbaus on osa moniarvoista demokratiaa, sillä päättäjät tarvitsevat tietoa lainsäädännön vaikutuksista yhteiskunnan eri toimijoihin. On kuitenkin keskeistä, että kansalaiset myös tietävät, ketkä vaikuttavat päättäjiimme ja millä agendalla.

Meille avoimuus toiminnassamme on keskeinen arvo ja haluamme olla mukana muuttamassa poliittista järjestelmäämme läpinäkyvämmäksi. Vuonna 2017 tämä tavoite konkretisoitui erityisesti päättäjiimme vaikuttamisessa lobbarirekisterin luomiseksi Suomeen, jossa Blic on ollut vahvasti mukana. Tämä työ jatkuu myös vuonna 2018.

Vaikuttamisliiketoiminta on kehittynyt Suomessa varsin voimakkaasti viime vuosien aikana ja Blicissä olemme innoissamme rakentamassa tätä toimialaa Suomeen.

Niilo Mustonen