Kurkistus vaikuttamisen arkeen

Kurkistus vaikuttamisen arkeen

Kun eräänä talvisena päivänä selailin harjoittelupaikkailmoituksia, erottui niistä yksi selkeästi yli muiden: Blicin brainee-haku. Yhteiskuntatieteilijänä olen aina halunnut työskennellä paikassa, jossa olisi mahdollista päästä vaikuttamaan ympäröivään yhteiskuntaan. Nyt minulle avautui mahdollisuus kurkistaa poliittisen päätöksenteon ytimeen sekä tutustua yritysten yhteiskunnallisiin agendoihin.

Kun aloitin harjoitteluni, en todellakaan tiennyt mitä kaikkea lobbaamisella tarkoitetaan. Onkin mahtavaa, että Blicissä harjoittelija pääsee heti mukaan lähes kaikkeen toimintaan. Harjoittelijana työskentelen niin asiakasprojekteissa kuin firman sisäisen kehittämisen parissa. Tehtävälistallani on myös poliittisten katsausten tekeminen, tilaisuuksien organisointi sekä asiakas- ja päättäjätapaamisien järjestäminen ja niihin osallistuminen.

Blicissä työviikko aloitetaan aina kokoontumalla yhteen koko porukalla ja analysoimalla ajankohtaista poliittista tilannetta. Yhdessä tekeminen ja tiimityöskentely korostuu muutenkin läpi Blicin toimintakulttuurin. Olemme eri taustoista tulevia ja jokaisen asiantuntemus sekä erityisosaaminen nähdään yhteistä työtä rikastuttavana. Erityisesti huomioni on kiinnittynyt siihen, kuinka työn ydin rakentuu kunkin asiakkaan kannalta parhaiden vaikuttamismahdollisuuksien löytämiseen ja toimeenpanemiseen.

Vaikka olen itsekin ollut aktiivinen erilaisissa järjestöissä ja nuorisopolitiikassa, laittoi blicciläisten politiikan tuntemus ja laajat verkostot aluksi pääni pyörälle. Arkiviikon täyttää terävät analyysit niin EU:n energiapolitiikasta, koto-Suomen kestävyysvajeesta, sotesta kuin yritystuistakin. Toimistollamme kohtaavat politiikka ja yritykset – joiden kaikesta päätellen tulisi keskustella enemmän toistensa kanssa. On ollut opettavaa seurata, kuinka Blicissä puhutaan sujuvasti sekä politiikan että liike-elämän kieltä, joka on osaltaan luonut erinomaisen pohjan eri intressien yhteensovittamiseksi.

Olen harjoitteluni aikana kiinnittänyt huomiota siihen, kuinka omistautuneita Blicissä ollaan asiakkaille: asiakkaiden ongelmien ratkaisemiseksi ja päämäärien saavuttamiseksi tehdään työtä täysillä. Asiakkaiden vaikuttamisagendat omaksutaan, niihin perehdytään syvällisesti ja niistä innostutaan aidosti. Hienointa on ollut huomata, että kaikessa tekemisessä pyritään avoimuuteen ja keskusteluiden tulee perustua parhaalle mahdolliselle olemassa olevalle tiedolle.

Lobbauksella on usein ihmisten korvissa ikävä kaiku, joten koko toimialan on panostettava prosessien läpinäkyvyyteen. Olen Itse harjoitteluni aikana päässyt kurkistamaan lobbaamisen kulissien taakse, mistä ilokseni löytyi joukko vaikuttamisen ammattilaisia, joiden toimintaa ohjaa asiakkaiden tavoitteiden lisäksi tiukka eettinen koodisto, jonka mukaan toimitaan.

Vieraskynä