Tulorekisteri poliittisten uudistusten mahdollistajana

Kansallinen tulorekisteri on pitkään valmisteltu hanke. Merkittävä etappi saavutettiin viime syksynä, kun hallituksen esitys kahden lausuntomenettelyn ja lukuisten muutosten jälkeen hyväksyttiin. Laki tulotietojärjestelmästä astui voimaan tammikuussa 2018 ja rekisteri otetaan käyttöön ensi vuoden alusta. Nyt kesähelteillä järjestelmän käyttöönoton valmistelut ovat kuumimmillaan.

Vaikka tulorekisteri ei ole saanut aivan sote- ja maakuntauudistuksen veroista julkisuutta ja palstatilaa, kyseessä on silti merkittävä uudistus. Ensi vuoden alusta tulorekisteri muuttaa jokaisen palkanmaksajan elämää reaaliaikaistamalla palkkatietojen ilmoitusvelvollisuutta ja vähentämällä byrokratiaa. Palkansaajat voivat tarkastella omia tulotietojaan ja saada ensimmäistä kertaa ajantasaisen kokonaiskuvan omista palkka- ja etuustiedoistaan. Tulorekisteri lisäksi automatisoi ja nopeuttaa viranomaisten prosesseja. Vuonna 2020 kaikki kansalaisten ansiotulo-, eläke-, ja etuustiedot ovat yhdessä ja samassa sähköisessä tietokannassa.

Tulorekisterin käyttöönotto luo merkittäviä mahdollisuuksia poliittisille uudistuksille tulevaisuudessa.

Sosiaaliturvan kokonaisuudistuksessa tulorekisterin rooli olisi merkittävä. Etuuskäsittelyn nopeutuminen, etuuksien perusteena olevien tulotietojen ajantasaisuus ja sitä kautta takaisinperinnän väheneminen mahdollistaisi hyvin erilaisen ja hallinnollisesti keveämmän sosiaaliturvajärjestelmän.

Finanssisektorilla tulotietojen liikkuminen reaaliaikaisesti voisi helpottaa esimerkiksi kuluttajien asiointia ja palveluntarjoajien vertailua. Tulonsaajan valtuutukseen tai hänen itse tulorekisteristä toimittamiinsa tietoihin perustuen esimerkiksi luottokelpoisuuden arviointi voisi tulevaisuudessa tapahtua muutamalla napin painalluksella.

Ansiotulo-, palvelussuhde- ja työllisyystilastojen päivittyminen kuukausittain mahdollistaisi esimerkiksi suhdannevaihtelujen ennakoimisen reaaliaikaisesti maksettujen palkkatulojen ja toimialakohtaisten työsuhdetietojen perusteella. Yritykset voisivat sopeuttaa ja ennakoida toimintaansa paremmin.

Tulorekisteri on yksi tärkeimmistä kansallisen palveluarkkitehtuurin toiminnoista ja se rakentaa osaltaan uudenlaista ja reaaliaikaisempaa yhteiskuntaa. Viranomaisten ja muiden tahojen tiedonvälityksen helpottuminen ja nopeutuminen mahdollistavat tulevaisuudessa jo olemassa olevien rekisteritietojen hyödyntämisen yhteiskunnan ja sen toimijoiden hyväksi. Tulorekisteri ei luo uusia tiedonsaantioikeuksia, mutta se luo mahdollisuuden helpompaan tiedonsaantiin tulevaisuudessa. Tulorekisteri toimii vain saamansa raakadatan välittäjänä eikä päätä sen käytöstä. On poliittinen päätös, kenelle ja millaisiin tarkoituksiin tietoja halutaan käyttää.

Mira Tornberg

Kirjoittaja toimii toiminnallisena asiantuntijana tulorekisteriyksikössä Verohallinnossa.