Yritykset tarinankertojina

Jokainen tietää hyvän tarinankertojan sosiaalisen merkityksen. Samoin jokaisen yrityksen brändin luojan tulee ymmärtää narratiivin arvo, ja se, miten toimintaa tulee osata tarinallistaa yleisölleen.

Tarinoilla on suuri merkitys yhteiskunnassamme: ne auttavat ihmisiä hahmottamaan suuria, monimutkaisia kokonaisuuksia ja ymmärtämään kausaliteetteja ympärillämme. Tarinat tuovat merkityksellisyyttä ihmisille ja ne voivat auttaa ihmisiä luomaan identiteettiä. Liittämällä itsensä tiettyyn tarinaan, suurempaan narratiiviin, yksilö voi kokea olevansa osa jotain suurempaa kokonaisuutta. Yhteiskunnallisten toimijoiden, kuten yritysten, on siksi tärkeää tuntea narratiivien merkitys.

Tarinoilla voi olla vahva retorinen ulottuvuus, kuten lapsuuden tarinoista voimme huomata. Anekdoottien avuin havainnollistetaan lapsille hyvän ja pahan merkitystä, esimerkiksi tiettyjä länsimaalaisen moraalin perusoppeja. Kun liitämme opetuksen tarinaan, on mahdollista saada tavoiteltu viesti tehokkaasti perille. Tarinan koskettavuutta tehostaa se, että tarina itsessään on samaistuttava ja tarjoaa kosketuspintaa kuulijalleen. On siis ymmärrettävä, kenelle puhutaan ja kuinka viesti pitää kytkeä tai kätkeä tarinamuotoon.

Yksi aikamme suuria yhteiskunnallisia narratiiveja on ihmisen kamppailu itseään vastaan ilmastonmuutoksen torjunnassa. Kamppailussa on mukana jokainen yksilö yhteiskunnastamme, halusi tai ei. Tunnetuista yrityksistä esimerkiksi Oatly ja Tesla ovat tehokkaasti kirjoittaneet itsensä osaksi ilmastonmuutoksen vastaista kamppailua. Ne ovat luoneet tarinallistamalla itsestään brändejä, joiden avulla kuka tahansa voi osallistua ilmastonmuutoksen torjumiseen matalalla kynnyksellä. Kuluttamalla kyseisten brändien tuotteita, voi olla osa ratkaisua ja kokea kantavansa vastuuta. Muut yritykset voivat ottaa oppia Oatlyn ja Teslan esimerkistä: yritysten tulee ymmärtää laajasti ympäröivää yhteiskuntaa, ja osata kirjoittaa itsensä osaksi sitä.

Ollakseen pitkällä tähtäimellä sekä menestyvä, että relevantti yhteiskunnallinen tekijä, yrityksen pitää osata kirjoittaa itsensä osaksi yhteiskunnallisia narratiiveja. Tätä varten yrityksellä tulee olla kattava käsitys siitä, mitkä kysymykset koskettavat ihmisiä ja mihin narratiiveihin he identifioituvat, mitkä narratiivit ohjaavat yhteiskuntaa, ja miten oma toiminta saadaan tarinallistamalla osaksi kyseistä suurempaa narratiivia. Näin yritys voi kytkeä itsensä osaksi jotain suurempaa yhteiskunnallista kokonaisuutta ja yhteisöä, jossa yritys toimii.

Mikael Lundqvist

Kirjoittaja on elämäntapafilosofi ja työskentelee Blicissä konsulttina.