Datan hyödyntäminen avaa uusia mahdollisuuksia vaikuttaa

Lobbaus on merkittävässä murroksessa digitalisaation tuomien muutosten myötä. Uudet digitaaliset työkalut sekä erityisesti datan kerääminen ja sen analysoiminen avaavat uusia mahdollisuuksia toteuttaa yhteiskunnallista vaikuttamista tehokkaammin.

Vaikuttaminen kuluttajiin, kansalaisiin ja päättäjiin on helpompaa kuin koskaan ennen. Tietoa ei ole ainoastaan saatavilla enemmän, vaan se on myös helpommin saavutettavissa. Sosiaalisesta mediasta ja puhelimista kerätyn tiedon avulla voidaan saada selville muun muassa ihmisten ikä, sukupuoli ja koulutus, joiden avulla vaikuttamista voidaan kohdentaa hyvinkin tarkasti. Viestit eivät ainoastaan saavuta oikeita kohderyhmiä vaan tavoittavat ne, jotka innostuvat asiasta ja vievät asiaa itsenäisesti eteenpäin.

Analytiikan avulla voidaan toisaalta analysoida ja ymmärtää poliittisten päättäjien kantoja tarkemmin, ja siten löytää keinoja vaikuttaa heidän päätöksiinsä tehokkaammin. Toisaalta voimme kerätä tietoa päättäjien preferensseistä ja räätälöidä viestimme täysin uudella tavalla. Voimme myös hyödyntää ja mobilisoida päättäjien tärkeintä sidosryhmää, äänestäjiä, ruohonjuuritason kampanjoiden kautta entistä helpommin.

Olemme kaikki tottuneet datamme hyödyntämiseen kuluttajina. Sosiaalisen median kanavamme ovat täynnä kohdistettuja mainoksia, jotka perustuvat iän tai sukupuolen lisäksi esimerkiksi google-hakuihimme tai sijaintiimme.

Tuntuuko data-analyysi lobbauksen työkaluna kuitenkin epäilyttävältä? En syytä sinua. Esimerkit maailmalta eivät ole antaneet hirveän positiivista kuvaa datan hyödyntämisestä vaikkapa vaalikampanjoissa ja virheellisen tiedon levittämisessä.

Vietin syyskuussa työntäyteisen jakson Washington D.C.:ssä tutustuen paikallisen kumppanimme, Live Wire Strategic Communications  – viestintätalon johdattamana maailman lobatuimman kaupungin tapoihin tehdä vaikuttamista. Suomalaisena huomasin usein vaahtoavani etiikasta, väärinkäytösten mahdollisuuksista ja tiedon kyseenalaisesta hyödyntämisestä tehdystä Netflix-sarjasta, jonka huomio on ollut maailmanlaajuista.

Jos meillä on valtaa ennustaa ja analysoida, ja sen myötä mahdollista vaikuttaa äänestäjän tai päättäjän käyttäytymiseen aina yksilötasolla asti, on selvää, että kyseistä valtaa voidaan käyttää myös heidän tahtonsa tai intressien vastaisesti. Tämä oli toki selvää myös yhdysvaltalaisille toimijoille. Samalla meidän on kuitenkin tehtävä yhdessä Euroopassa entistä enemmän töitä paremman yksityisyydensuojan rakentamiseksi. GDPR on hyvä ensimmäinen askel, mutta entistäkin tarkemmalla regulaatiolla on varmasti kysyntää myös jatkossa.

Kaikkien uhkakuvien keskellä on kuitenkin hyvä muistaa, että paluuta entiseen ei enää ole. Datan kerääminen ja analysoiminen mahdollistavat valtavasti asioita ja tulevaisuudessa entistä enemmän. Ei ole liioiteltua sanoa, että data on maailman arvokkain resurssi. Vaikuttamisessa se avaa mahdollisuuksia muun muassa toimittaa viestit päättäjille entistä räätälöidymmin tai mobilisoida oikeat ihmiset oikeiden asioiden ympärille. Samalla meidän kaikkien tulee kuitenkin edistää yhdessä vastuullisempaa datankäyttöä ja lobbauksen periaatteita. Uhkakuvat voidaan estää, jos kannamme yhdessä vastuuta tulevaisuudesta.

Olli Hellgren
Kirjoittaja on Blicin konsultti, joka tulee Lahest, mutta hakee inspiraationsa rapakon takaa.