Suomen lääkemarkkina tarvitsee lisää toimijoita

Lääkkeiden saatavuushäiriöt Suomessa ovat kiihtyvällä tahdilla nousseet laajaan julkiseen keskusteluun viimeisen reilun vuoden aikana. Ongelma on globaalisti kasvava ilmiö, joka on alkanut koskettaa myös Suomea enenevässä määrin, vaikka toistaiseksi saatavuushäiriöt johtavat Suomessa vielä harvoin viivästyksiin lääkehoidon aloituksessa tai sen jatkossa.

Lääkkeiden saatavuushäiriöihin ei ole yhtä yksittäistä syytä, vaan kyse on monista erilaisista tekijöistä: muun muassa lääkkeiden ja niiden raaka-aineiden valmistuksen keskittyminen, pitkät ja monivaiheiset tuotantoketjut, tuotantoketjun eri vaiheiden pirstoutuminen eri toimijoille, raaka-aineiden saatavuushäiriöt sekä laatu- ja logistiikkaongelmat tuotantoketjun eri vaiheissa. Isossa kuvassa syyt kuitenkin liittyvät lisääntyneeseen kilpailuun globaaleilla lääkemarkkinoilla sekä muutoksista toimialan sääntely-ympäristössä.

Viimeisen reilun vuoden aikana lääkkeiden saatavuudelle haasteita ovat erityisesti aiheuttaneet lääkeyritysten valmistautuminen Brexitiin sekä lääkevarmennusjärjestelmän käyttöönotto, jotka edellyttivät laajoja muutoksia niin lääkkeiden tuotantolinjoilla, kun pakkausmateriaaleissa kaikkialla Euroopassa.

Lääkealan konsolidaation ja lääkkeiden saatavuushäiriöiden globaaleihin juurisyihin on Suomesta käsin usein vaikea, ellei jopa mahdotonta vaikuttaa. Kansallisella tasolla voidaan kuitenkin varautua esimerkiksi lääkkeiden velvoitevarastoinnin ja yhteispohjoismaisten pakkausten avulla sekä tiedonkulkua parantamalla.

Yksi keskustelussa vähemmälle huomiolla jäänyt näkökulma on välttää kehitystä, jossa vain yksi tai kaksi lääkeyritystä myy tiettyä lääkettä kaikkien suomalaisten tarpeisiin. Moniin muihin Euroopan maihin verrattuna, reseptillä myytävien rinnakkaislääkkeiden maahantuonti, myynti ja markkinointi on meillä harvan toimijan hallussa. Ongelmat näistä yhdenkin tuotantoketjussa aiheuttavat helposti yksittäisen tuotteen loppumisen koko Suomesta.

Reseptilääkkeiden saatavuuden varmistamisen kannalta olisikin edullisempaa, että Suomen lääkemarkkinoilla olisi useampia toimijoita. Nyt toimijoiden määrään lisääntymistä rajoittavat liiketoiminnalliset realiteetit: Suomi on pinta-alaltaan laaja, mutta taloudellisesti pieni markkina-alue, jolle on markkinamekanismien vuoksi muihin Länsi-Euroopan maihin verrattuna merkittävästi vaikeampi ja kalliimpaa tulla.

Alentamalla kynnystä markkinoille tuloon ja varmistamalla Suomen houkuttelevuus liiketoimintaympäristönä hajautamme myös riskiä mahdollisten saatavuushäiriötilanteiden ilmetessä.

Jori Vaissalo

Kirjoittaja on Suomeen palaamassa oleva proviisori & liiketoiminnan kehittäjä lääketeollisuudesta.