Kuinka etätyöstä tuli uusi normaali?

Elämme poikkeuksellisia aikoja. Monien muiden yritysten tapaan myös me Blicillä olemme siirtyneet etätyöhön tartuntariskin minimoimiseksi toimistoillamme. Etätyö on aina ollut olennaisena osana työskentelykulttuuriamme, johon avoimuuteen ja luottamukseen perustava arvomaailmamme myös kannustaa. Olemme erilaisilla teknisillä ratkaisuilla pyrkineet tekemään työstä hyvin paikkariippumatonta – olit sitten kahvilassa Helsingissä tai mökillä Joensuussa työtehtävien hoito onnistuu samoin kuin toimistolla. Nykyinen tilanne on pakottanut myös monet asiakkaamme ja kumppanimme siirtymään etätöihin. On ollut ilo huomata miten hyvin kokoustaminen ja tiedonvaihto on toiminut myös uudessa tilanteessa – kenties jopa entistä paremmin.

Toimivat yhteydet ja ohjelmistot ovat toki vain osa onnistunutta etätyökokonaisuutta. Suurimpana haasteena etätyössä ovat työntekijöiden sosiaaliset kontaktit. Kuinka ylläpitää kahvipöytäkeskustelua ja epämuodollista tiedonvaihtoa etätyössä? Miten organisaatio pysyy pulssilla työntekijöiden hyvinvoinnista nyt, kun ihmiskontakteja on työn yhteydessä vähemmän kuin aiemmin? Työmme pohjautuu vahvasti erilaisiin sisäisiin palavereihin ja asiakastiimeihin, joiden jäsenet lomittuvat ja toimivat yhteistyössä keskenään. Yhdessä tekeminen ja jatkuva kommunikaatio tiimiläisten kesken on meillä siis sisäänrakennettua. Tiimityöskentelyn lisäksi yhteiset vapaamuotoiset aamukahvittelut toimivat päivän aloituksena, myös vahvana perinteenämme oleva viikon yhteinen lopetus ”perjantaiskumppa” on saatu implementoitua verkkoon. Kollegoita haastamalla erilaisiin tempauksiin ja viikoittaisilla ”buddy-keskusteluilla” olemme saaneet jatkettua meille niin tunnusomaista yhteisöllisyyttä myös etätyössä.

Mutta miten jatkossa?

Sanomattakin selvää, että etätyöskentely tulee jatkossakin olemaan aikaisempaa yleisempää ja ennen kaikkea entistä hyväksyttävämpää. Poikkeustilanne on höllentänyt monia etätyöhön liittyneitä stigmoja.

Yritysten tulee kuitenkin jatkossakin kiinnittää erityisesti huomiota työyhteisön yhteisöllisyyden vaalimiseen etätyöympäristössä. Yhteisöllisyydellä on merkittävä vaikutus oman sekä tiimin tekemän työn arvostukseen sekä työn mielekkyyteen. Etätöiden ja sosiaalisten lähikontaktien vähentämisen myötä olemme kuitenkin jo nähneet runsaasti erilaisia uusia innovaatioita, joilla paikataan näiden luomaa aukkoa ja helpotetaan työyhteisön signaalien tulkintaa.

Jään mielenkiinnolla seuraamaan minkälaisia uusia innovaatioita ja toimintatapoja pääsemme jatkossa hyödyntämään.

Samu Niemi

Kirjoittaja on Blicin hallintokoordinaattori ja etätyön puolestapuhuja.