Luottamus, avoimuus, näkemyksellisyys

Käynnistimme alkuvuodesta työyhteisömme arvoprosessin, jonka tarkoituksena oli kiteyttää toimintaamme ohjaavat toimintatavat arvojen muotoon. Olimme tunnistaneet tiettyjä blicciläisyyden piirteitä – tapoja tehdä työtä, kuulua tiimiin ja ajatella työstä. Lisäksi jatkuvan positiivisen, vahvuuksiin keskittyvän palautteenannon kautta olimme tunnistaneet tiettyjä tiimiläisiämme kuvaavia ydinvahvuuksia. Halusimme koota nämä piirteet ja toimintatavat yhteen kuvaamaan sitä, keitä me Blicillä olemme ja miten toimimme. Arvotyö vahvisti osaltaan yrityskulttuuriamme ja jatkossa uusien työntekijöidemme on helpompi solahtaa osaksi toimintakulttuuriamme.

Arvoprosessissa meille oli tärkeää, että kaikkien ääni kuului tasavertaisesti. Käynnistimme arvotyön helmikuun kick-offissa pohtimalla koko henkilöstön voimin vahvuuksiamme, toimintatapojamme ja arvojamme. Ennen kuin arvotyöprosessi ehti seuraavaan vaiheeseen, alkoi koronan tuoma etätyöaika. Sisäinen arvotyöpajamme oli ensimmäisiä virtuaalisesti järjestettyjä työpajojamme ja toimi hyvänä harjoituksena tulevaan. Tässä vaiheessa meille oli lukuisista vastauksista valikoitunut kolme keskeistä arvoa, jotka toistuivat useissa vastauksissa. Lähdimme pohtimaan, miten nämä arvot – luottamus, avoimuus ja näkemyksellisyys – näkyvät työyhteisössämme, asiakastyössä ja vaikuttajasuhteissa. Kun olimme ryhmissä onnistuneet kiteyttämään sen, mitä mikäkin arvo eri näkökulmasta tarkoittaa, kävimme vielä lukuisia sisäisiä keskusteluja varmistaaksemme, että arvomme ovat kuvaavat ja osuvat ja tuntuivat juuri meille sopiville. Voit tutustua tarkemmin arvoihimme nettisivujen yritys-osiossa.

Olemme tyytyväisiä lopputulokseen. Arvot ovat kattavat ja niiden kautta saa kuvan siitä, millaisia olemme ja miten työskentelemme. Ne sanoittavat toimintakulttuuriamme ja ohjaavat päivittäisiä isoja ja pieniäkin päätöksiämme. Arvot toimivat eräänlaisena Code of Conductina – jokainen meistä voi työssään nojautua niihin tehdessään päätöksiä ja toimiessaan asiakkaiden tai sidosryhmien kanssa tai osana tiiminä. Arvot ohjaavat meitä sisäisesti, mutta heijastuvat työmme kautta myös ulospäin.

Blicin arvot joutuivat heti tuoreeltaan testiin, kun jo ennen arvoprosessin päättymistä koronavirusepidemia mullisti toimintaympäristön ja sulki blicciläiset, asiakkaat ja päättäjät etätyöpisteille pakottaen etsimään uusia toimintatapoja totuttujen tilalle. Oli ilo huomata, miten vahva yrityskulttuuri ja joustavat arvot ovat kantaneet hyvin myös näinä poikkeuksellisina aikoina, kun emme enää päivittäin kohtaa kasvotusten toisiamme, asiakkaitamme tai päättäjiä.

On selvää, että hyvän työkulttuurin ylläpito on nyt haastavampaa kuin koskaan ja vaatii koko tiimin panostusta onnistuakseen. Toistaiseksi olemme kuitenkin onnistuneet työskentelemään arvoihimme nojaten ja osin arvojemme kautta olemme myös onnistuneet löytämään uusia työnteon tapoja poikkeusaikana. Tämä on tärkeää myös tulevaisuuden ”uusissa normaaleissa”, joita tulee luonnehtimaan joustavuus ja mukautuvuus.

Heidi Fransila

Kirjoittaja on Blicin HR-asioista vastaava johtaja, jolle arvot ovat keskeinen osa toimivaa työyhteisöä.