28.5.2021

28.5.2021

Kriisi on aina kriisi myös organisaation sisällä

Arvioidessamme organisaation kriisinhallintataitoja keskitymme turhan usein tarkastelemaan vain ulospäin näkyviä toimia. Oliko organisaatio varautunut tilanteeseen vai yllätettiinkö se…