Tekemistä vaille valmis

Tekemistä vaille valmis

Politiikassa tapahtuu vuonna 2022 paljon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon suhteen kannattaakin olla aktiivinen.

Politiikan vuosi käynnistyy rytinällä tammikuun aluevaalien merkeissä. Aluevaalit toimivat lähtölaukauksena puolueiden valmistautumiselle kevään 2023 eduskuntavaaleihin. Kesällä järjestettävissä puoluekokouksissa linjataan jo puolueiden sisältöjä vaaleja seuraaviin hallitusohjelmaneuvotteluihin. Syksyllä on vuorossa puolueiden omien tavoiteasetantojen viimeistelyä ja vaaliasetelmien valmistelua.

Yrityksissä ja järjestöissä työstetään kuumeisesti vaikuttamissuunnitelmia tulevaa hallitusohjelmaa ajatellen. Vaikuttamisen paras ikkuna on auki jo paljon ennen hallitusohjelmaneuvotteluja. Tavoitteet pitää saada kirkastettua alkukeväästä, ja sen jälkeen viestittyä puolueiden ja virkakunnan keskeisille valmistelijoille.

Hallituksella on todella kiire saada omat päätöksensä valmiiksi tulevan kevään ja alkusyksyn aikana ennen eduskunnan vaalitaukoa. Kiirettä riittää, sillä koronakriisi häiritsee yhä normaalia lainvalmistelutyötä ja asiat ovat hallituksen sisäisen riitelyn takia viivästyneet suunnitellusta. Riskinä on, että iso osa hallituksen itselleen asettamista tavoitteista jää keskeneräiseksi ja raukeaa. Vaikeudet kasvavat aina vaalikauden loppua kohden, joten hallituksen toimintakykyä kannattaa tarkkailla erityisesti kevään aikana.

Alkuvuonna eri toimialoille ohjataan EU:n elvytyspaketin määrärahoja. Monissa yrityksissä on viimeisen vuoden aikana valmisteltu hankesuunnitelmia uusille investoinneille. Mistään mitättömistä hankkeista tai tukisummista ei ole kyse, sillä elvytyspaketista jaettavilla tuilla on tarkoitus saada liikkeelle useiden satojen miljoonien investoinnit. Kevään aikana voidaankin odottaa useita teollisia investointiuutisia ympäri Suomea.

Hyvinvointialueiden aloitusta valmistellaan koko vuosi 2022. Heti aluevaalien jälkeen työnsä aloittavat aluevaltuustot valmistelevat yhdessä virkakunnan kanssa uusien hyvinvointialueorganisaatioiden strategiat ja toimintamallit. Työnsarkaa on, sillä kyse on kymmenien tuhansien työntekijöiden liikkeenluovutuksista ja uudelleen organisoinneista 21:llä alueella. Uudet alueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alusta alkaen.

Kaiken kaikkiaan vuodesta 2022 tulee varmasti kiireinen yhteiskunnallisen vaikuttamisen saralla. Meillä Blicissä vuosi on lähtenytkin jo vauhdikkaasti liikkeelle ja olemme päässeet käynnistämään useita uusia asiakkuuksia. Innokkaana eteenpäin!

Niilo Mustonen

Kirjoittaja on Blicin managing partner.

No Comments

Leave a Reply