Kun geopolitiikan ymmärtämisestä tuli väistämätön osa päätöksentekoprosessia

Yritykset ovat kasvavissa määrin alkaneet palkata riveihinsä ihmisiä tittelillä, joka on aiemmin ollut harvinaisuus. Kysyntää geopoliittisille neuvonantajille on syntynyt loogisena seurauksena maailmanpolitiikan viimeaikaisista tapahtumista, jotka ovat ravistelleet yrityskenttää, arvoketjuja ja investointien kannattavuutta. Pandemiavuodet, Venäjän hyökkäyssota, Lähi-idän tilanne ja Kiinan kiihtyneet valtapyrkimykset ovat vain esimerkkejä sellaisista kansainvälisen politiikan tapahtumista, jotka voivat muuttaa yritysten toimintaympäristöä ja ravistella arvoketjuja radikaalilla tavalla.  

Globaalissa maailmassa yritykset eivät enää toimi vain yksittäisen maan lainsäädännön piirissä, vaan ovat väistämättä osa mutkikasta kansainvälistä verkostoa. Globaali näyttämö on pullollaan erilaisia säännöstöjä, kulttuureja ja poliittisia dynamiikkoja, jotka kaikki luovat osaltaan uhkia ja mahdollisuuksia yrityksille. Maailma on jatkuvassa liikkeessä, ja geopoliittiset jännitteet voivat joskus kyteä myös kansainvälisten suhteiden näennäisen rauhallisen pinnan alla. Kauppasodat, taloudelliset pakotteet ja nationalismin nousu ovat vain jäävuoren huippu. Ne heijastavat laajempaa kuvaa geopoliittisista muutoksista, joilla on mahdollisuus järisyttää yritysmaailmaa.  

Viimeaikaiset kehityskulut maailmanpolitiikan näyttämöllä ovat korostaneet asiantuntevan geopoliittisen neuvonannon tarvetta yrityksissä. Kiristynyt geopoliittinen tilanne ja aggressiivinen kauppapolitiikka on vaikuttanut niin toimitusketjuihin, markkinoille pääsyyn kuin sijoittaja- ja kuluttajaluottamukseenkin. Kuumien konfliktien ohella esimerkiksi tiukentunut sääntely, taloudelliset pakotteet ja diplomaattinen peli ovat asettaneet monet yritykset haavoittuvaan asemaan eri puolilla maailmaa. Kansainvälisten yritysten on markkinadynamiikkojen lisäksi ymmärrettävä ja osattava arvioida myös erilaisia poliittisia virtauksia ja niiden vaikutuksia yritystoimintaan ja sidosryhmien mielialoihin. Virhearviot voivat tulla kalliiksi.  

Tässä kuvaan astuvat geopoliittiset neuvonantajat, joiden tehtävänä on auttaa yrityksiä navigoimaan geopolitiikan monimutkaisissa sokkeloissa. Geopoliittista puolta arvioidaan sekä yritysten strategian laadinnan että erilaisten investointihankkeiden yhteydessä.  Geopoliittisilla neuvonantajilla onkin kasvavissa määrin keskeinen rooli osana yritysten päätöksentekoprosesseja. Geopoliittisten asiantuntijoiden tarjoaman linssin kautta yritykset voivat hahmottaa päätöksenteossaan oleellisia vahvoja ja heikkoja geopoliittisia signaaleja. Tämä mahdollistaa yrityksille perusteltujen päätösten tekemisen, riskien vähentämisen ja globaaleihin mahdollisuuksiin tarttumisen. 

Parhaassa tapauksessa geopoliittinen neuvonantaja on analyyttinen ja kokenut kansainvälisen politiikan asiantuntija, jolla on kokemusta skenaariotyöstä sekä heikkojen signaalien, erilaisten riskien ja uhkien tunnistamisesta sekä arvioimisesta. Laajasta verkostosta ja eri maanosissa hankitusta kokemuksesta on hyötyä. Lisäksi vaaditaan riittävän vahvaa kansainvälisen liiketoiminnan ja markkinadynamiikkojen ymmärrystä.  

Suorien rekrytointien lisäksi geopoliittista asiantuntemusta voi hankkia myös palveluna. Palvelun etuna on, että yksittäisen konkariasiantuntijan lisäksi yritys saa käyttöönsä kokonaisen tiimin kansainvälisine verkostoineen ja maantieteellisine erityistietämyksineen.  

Geopoliittisen toimintakentän ymmärtäminen on nykypäivän yritystoiminnassa lähes välttämätöntä kilpailuedun säilyttämiseksi ja liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi – ainakin mikäli yritys toimii useilla markkinoilla tai jos sen arvoketjut ovat globaaleja. Siinä missä geopoliittisten neuvonantajien palkkaaminen on aiemmin ollut ylellisyyttä, on se nykyisin lähes välttämättömyys, jos yritys tahtoo tehdä oikeita valintoja ja menestyä globaaleilla markkinoilla.  

Laura Hildén

Kirjoittaja on kansainvälisen politiikan asiantuntija ja Blicin manager.