Sinustako Blicin seuraava EU-Trainee Brysseliin?

Konsulttiyhtiö Blic etsii EU-harjoittelijaa Brysselin toimistolleen. Kyseessä on palkallinen 6 kuukauden harjoittelujakso, joka alkaa sopivan harjoittelijan löydyttyä sopimuksen mukaan, lähtökohtaisesti kuitenkin tammikuussa 2023. Harjoittelu soveltuu esimerkiksi vastavalmistuneelle ja jo hiukan työkokemusta kerryttäneelle hakijalle.

Blic on johtava suomalainen vaikuttamisen asiantuntija. Toimimme yritysjohdon strategisina konsultteina yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja edunvalvontaan liittyvissä kysymyksissä. Helsingissä ja Brysselissä toimivat useita eri koulutustaustoja edustavat asiantuntijamme auttavat asiakkaitamme varmistamaan, että asiakas saa äänensä kuuluviin sitä koskevia yhteiskunnallisia päätöksiä tehtäessä, niin kansallisesti kuin EU-tasollakin.

Tarjoamme sinulle ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua paikan päällä Brysselissä EU-tason lainsäädäntöprosesseihin ja kokeilla taitojasi proaktiivisen yritysedunvalvonnan haastavissa tehtävissä. Menestyminen tehtävässä edellyttää rohkeaa asennetta, mutta kokenut tiimimme sitoutuu tukemaan kehittymistäsi läpi harjoittelujakson. Harjoittelu suoritetaan paikan päällä Brysselissä, ja ensisijainen työpiste on Blicin toimisto EU-korttelin keskiössä. Harjoittelun palkka on 2 000 euroa kuukaudessa.

Mitä odotamme sinulta?

 • Halua ymmärtää politiikan ja liike-elämän keskinäisriippuvaisuuksia.
 • Hyvää ymmärrystä EU-politiikasta ja instituutioista.
 • Kykyä soveltavaan ajatteluun, luovaan ongelmanratkaisuun ja itsenäiseen työskentelyyn.
 • Paineensietokykyä, sosiaalista älykkyyttä sekä uskallusta heittäytyä alati vaihteleviin tilanteisiin.
 • Analyyttista otetta ajatteluun ja innokkuutta syventyä laajoihin ja toisinaan teknisiin aineistoihin.

Työtehtäviisi kuuluu ainakin:

 • EU-instituutioiden työn seuraaminen, analysointi ja tiivistäminen nopeasti omaksuttavaan muotoon.
 • Erilaisten Brysselin sidosryhmätapahtumien seuraaminen ja verkostoituminen.
 • Erilaisten taustaselvitysten tekeminen myös kiireisinä toimeksiantoina.
 • Avustaminen asiakastyössä ja muissa Brysselin toimiston tehtävissä.

Miksi hakea Blic trainee-ohjelmaan?

 • Trainee-ohjelmamme on kokoaikainen (40h/vko).
 • Harjoitteluohjelman kesto on 6 kuukautta ja aloitus sovitaan valittavan henkilön kanssa joustavasti, lähtökohtaisesti kuitenkin tammikuussa 2023.
 • Braineelle maksetaan palkkaa 2 000 euroa kuukaudessa. Emme edellytä tukea korkeakoululta.
 • Työyhteisömme koostuu monipuolisista taustoista tulevista asiantuntijoista. Näin ollen emme edellytä sinulta tiettyä koulutus- tai työtaustaa.
 • Olemme sitoutuneita avoimuuteen yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa sekä läpinäkyviin toimintatapoihin. (Tutustu periaatteisiimme: https://www.blic.fi/yritys/)
 • Trainee työskentelee osana asiakastiimejä yhdessä muiden konsulttiemme kanssa. Asiakkaamme ovat monipuolinen joukko suuria ja pienempiä yrityksiä ja organisaatioita niin Suomesta kuin ulkomailtakin. (Tutustu asiakasreferensseihin https://www.blic.fi/palvelut/)

Miten haen Blicin trainee-ohjelmaan?

Jätä hakemuksesi viimeistään keskiviikkona 30.11.2022. Hakua varten pyydämme sinua toimimaan seuraavien ohjeiden mukaisesti:

 • Toimita meille vapaamuotoinen hakemuksesi ja CV.
 • Hakemukset lähetetään sähköpostitse osoitteeseen anssi.klemetti@blic.fi otsikolla ”EU-Trainee Blic”.

Hakemusten perusteella kutsumme hakijoita haastatteluihin, jotka järjestetään sopimuksen mukaan Helsingissä tai vaihtoehtoisesti videohaastatteluna, lähtökohtaisesti 7.–8. joulukuuta.

Lisätietoja arkipäivisin kello 10–16 välillä hausta antavat

Anssi Klemetti, Partner, +32 493 999 750, anssi.klemetti@blic.fi

Petja Piilola, Partner, +32 493 300 429, petja.piilola@blic.fi

Nelli Immonen, Consultant, +32 493 849 425, nelli.immonen@blic.fi

 

Löydät meidät myös Facebookista, LinkedInistä sekä Instagramista @blic_publicaffairs.

Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan mukainen yhdistetty rekisteriseloste ja tietosuojaseloste Blic Oy:n asiakkaille, potentiaalisille asiakkaille sekä verkkosivuston käyttäjille. Päivitetty versio laadittu 11.3.2019.

1. Rekisterinpitäjät

Blic Oy

1054363-1

Korkeavuorenkatu 30 A, 00130 Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Blic Oy

blic@blic.fi

3. Rekisterin nimi

Blic Oy:n asiakas-, markkinointi- ja yhteistyökumppanirekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen kehittäminen ja markkinointi. Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai sopimuksen perusteella. Henkilötietojen käsittely voi perustua myös rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettuun etuun.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettava tieto ei sisällä henkilökohtaisia tietoja, sikäli kuin ne eivät ole tarpeellisia nykyisen tai mahdollisen asiakassuhteen kannalta.
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

Henkilön nimi ja tehtävä tai asema yrityksessä
Yritys/organisaatio
Yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
Yrityksen internetsivujen osoite
Tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa
Yhteistöihin liittyvät tiedot
Muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on yhteistyön kannalta tarpeellista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteinä ovat rekisterinpitäjän asiakkaan ilmoittamat tiedot, yhteistyökumppanin ilmoittamat tiedot sekä julkisesti saatavilla olevat tietolähteet.

7. Tietojen luovutus

Palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme seuraavia palveluntarjoajia:

Google
Facebookin mainostyökalut

Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Evästeet

Tämä sivu käyttää evästeitä parantaaksemme palvelun laatua ja kehittääksemme sivuston sisältöä.

Eväste (cookie) on pienikokoinen tekstitiedosto, jonka verkkosivusto tallentaa käyttäjän tietokoneen muistiin. Evästeiden käyttö ei vahingoita tietokonetta tai tietokoneen sisältämää tietojärjestelmää. Evästeiden avulla keräämämme tieto on oletuksena anonyymia. Evästeillä kerättyyn tietoon on rekisteröidyn suostumuksella mahdollista liittää käyttäjältä saatuja henkilötietoja ja käyttää tietoja rekisteröidyille erityisesti kohdennettuun markkinointiin.

Käyttäjille evästeet eivät näy, eivätkä ne vahingoita käyttäjien tietokoneita tai muuten vaikuta heidän selailukokemukseen. Mikäli käyttäjä ei halua mahdollistaa evästeiden hyödyntämistä, hän voi rajoittaa evästeiden käyttöä selaimen asetuksista. Kaikki internetselaimet mahdollistavat evästeiden kieltämisen jopa sivustokohtaisesti. Evästeiden estäminen voi kuitenkin rajoittaa sivustojen toimivuutta.

Tällä sivustolla on käytössä Google Adwords -eväste, jolla kohdennetaan markkinointia käyttäjäluettelon avulla Googlen mainosverkostossa. Käyttäjä ei ole tunnistettavissa evästeeseen liitettävien tietojen perusteella. Käyttäjä voi halutessaan estää käyttäjäluetteloihin perustuvan Google Adwords-markkinoinnin osoitteessa www.google.com/settings/ads.

Tämän sivuston artikkelit voivat myös sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla. Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.