Sinustako Blicin seuraava Trainee Helsinkiin?

Joukossamme on nyt innokkaan ja oma-aloitteisen traineen paikka auki: etsimme tiimiimme skarppia ja yhteiskunnallisista asioista kiinnostunutta korkeakouluopiskelijaa tai vastavalmistunutta kevääksi 2024. Olisitko se sinä?  

Blic on yksi Suomen johtavista vaikuttamisen konsulttitoimistoista. Tarjoamme sinulle tilaisuuden työskennellä suomalaisen politiikan ja yritysmaailman välisessä rajapinnassa ja oppia paljon uutta. Tiimissämme pääset sukeltamaan poliittisen päätöksenteon syvään päätyyn ja perehtymään vaikuttamiseen, sidosryhmätyöhön ja yritysten tarpeisiin niin kansallisella kuin EU-tasolla.  

Blicillä saat oppia ja käytännön kokemusta vaikuttamisen ja konsultoinnin eri lajeista. Yksin ei tarvitse puurtaa, sillä meillä traineet otetaan tiiviiksi osaksi tiimiä ja työyhteisöä ja kokeneemmat työkaverit ovat kaikissa toimeksiannoissa tukena. Meille on tärkeää, että trainee-jakso on hedelmällinen ja mielekäs. Siksi tarjoamme jatkuvaa tukea ja koulutusta osaamisesi kehittämiseksi. 

Ja mitä odotamme sinulta?

  • Keskeisin ominaisuutesi on työtä pelkäämätön ja rohkea asenne sekä pohjaton into oppia uutta! Arvostamme kykyä ottaa asioista selvää ja tarttua toimeen itsenäisesti.
  • Luontevana edellytyksenä tehtävään pidämme kiinnostustasi politiikkaan, yritysmaailmaan, konsultointiin ja yhteiskunnallisiin asioihin. Aktiivisuus, kuten järjestötoiminta, on tässä haussa valttia.
  • Emme edellytä sinulta tiettyä koulutus- tai työtaustaa. Pidämme vahvuutenamme sitä, että työyhteisömme koostuu monipuolisista taustoista tulevista asiantuntijoista. Arvostamme kaikenlaista aktiivisuutta ja kokemusta. Olipa sinulla taustaa järjestötoiminnasta, yritysmaailmasta tai vaikkapa julkiselta sektorilta, voi siitä olla Blicillä hyötyä.
  • Toivomme sinulta sujuvaa suomenkielentaitoa, sillä toimistomme ja monien asiakkaidemme pääasiallinen työkieli on suomi. Lisäksi toivomme, että pystyt tarvittaessa työskentelemään myös englanniksi.

Miksi hakea Blicin trainee-ohjelmaan?

  • Trainee-ohjelmamme on kokoaikainen (40h/vko). Suhtaudumme joustavasti kuitenkin esimerkiksi opiskeluun töiden ohella.
  • Harjoitteluohjelman kesto on noin 4 kuukautta ja sen tarkka ajankohta sovitaan valittavan henkilön kanssa joustavasti tammi-helmikuulle 2024.
  • Traineelle maksetaan palkkaa 2000 euroa kuukaudessa. Lisäksi tarjoamme mahdollisuuden lounas- ja virike-etuihin. Emme edellytä tukea korkeakoululta.
  • Olemme sitoutuneita avoimuuteen yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa sekä läpinäkyviin toimintatapoihin. (Tutustu periaatteisiimme: https://www.blic.fi/yritys/)
  • Trainee työskentelee osana asiakastiimejä yhdessä muiden konsulttiemme kanssa. Asiakkaamme ovat monipuolinen joukko suuria ja pienempiä yrityksiä ja organisaatioita niin Suomesta kuin ulkomailtakin. (Tutustu asiakasreferensseihin https://www.blic.fi/palvelut/)

Miten haen Blicin trainee-ohjelmaan?

Jätä hakemuksesi viimeistään keskiviikkona 15.11.. Hakua varten pyydämme sinua toimimaan seuraavien ohjeiden mukaisesti:

Toimita meille vapaamuotoinen hakemuksesi ja CV. Voit hakea tehtävää sinulle luontevimmalta tuntuvassa muodossa ja näin ollen hakemuksesi voi olla perinteisen kirjallisen hakemuksen lisäksi esimerkiksi video tai vaikkapa PowerPoint -esitys. Huomioithan, että liitteiden tulee olla .pdf muodossa tai linkkinä ulkoiseen palveluun. Hakemukset lähetetään alla olevalla hakulomakkeella.

Hakemusten perusteella kutsumme hakijoita haastatteluihin, jotka järjestetään lähtökohtaisesti viikolla 47. Ilmoitamme valinnasta viimeistään joulukuun alkuun mennessä.

Lisätietoja 3.11. klo 10-15 ja 7.11. klo 9-15 hausta antaa Heidi Fransila, Director, +358 50 3654 071, heidi.fransila@blic.fi.

Haku on päättynyt 15.11.2023

Työhakemus

Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan mukainen yhdistetty rekisteriseloste ja tietosuojaseloste Blic Oy:n asiakkaille, potentiaalisille asiakkaille sekä verkkosivuston käyttäjille. Päivitetty versio laadittu 11.3.2019.

1. Rekisterinpitäjät

Blic Oy

1054363-1

Korkeavuorenkatu 30 A, 00130 Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Blic Oy

blic@blic.fi

3. Rekisterin nimi

Blic Oy:n asiakas-, markkinointi- ja yhteistyökumppanirekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen kehittäminen ja markkinointi. Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai sopimuksen perusteella. Henkilötietojen käsittely voi perustua myös rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettuun etuun.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettava tieto ei sisällä henkilökohtaisia tietoja, sikäli kuin ne eivät ole tarpeellisia nykyisen tai mahdollisen asiakassuhteen kannalta.
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

Henkilön nimi ja tehtävä tai asema yrityksessä
Yritys/organisaatio
Yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
Yrityksen internetsivujen osoite
Tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa
Yhteistöihin liittyvät tiedot
Muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on yhteistyön kannalta tarpeellista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteinä ovat rekisterinpitäjän asiakkaan ilmoittamat tiedot, yhteistyökumppanin ilmoittamat tiedot sekä julkisesti saatavilla olevat tietolähteet.

7. Tietojen luovutus

Palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme seuraavia palveluntarjoajia:

Google
Facebookin mainostyökalut

Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Evästeet

Tämä sivu käyttää evästeitä parantaaksemme palvelun laatua ja kehittääksemme sivuston sisältöä.

Eväste (cookie) on pienikokoinen tekstitiedosto, jonka verkkosivusto tallentaa käyttäjän tietokoneen muistiin. Evästeiden käyttö ei vahingoita tietokonetta tai tietokoneen sisältämää tietojärjestelmää. Evästeiden avulla keräämämme tieto on oletuksena anonyymia. Evästeillä kerättyyn tietoon on rekisteröidyn suostumuksella mahdollista liittää käyttäjältä saatuja henkilötietoja ja käyttää tietoja rekisteröidyille erityisesti kohdennettuun markkinointiin.

Käyttäjille evästeet eivät näy, eivätkä ne vahingoita käyttäjien tietokoneita tai muuten vaikuta heidän selailukokemukseen. Mikäli käyttäjä ei halua mahdollistaa evästeiden hyödyntämistä, hän voi rajoittaa evästeiden käyttöä selaimen asetuksista. Kaikki internetselaimet mahdollistavat evästeiden kieltämisen jopa sivustokohtaisesti. Evästeiden estäminen voi kuitenkin rajoittaa sivustojen toimivuutta.

Tällä sivustolla on käytössä Google Adwords -eväste, jolla kohdennetaan markkinointia käyttäjäluettelon avulla Googlen mainosverkostossa. Käyttäjä ei ole tunnistettavissa evästeeseen liitettävien tietojen perusteella. Käyttäjä voi halutessaan estää käyttäjäluetteloihin perustuvan Google Adwords-markkinoinnin osoitteessa www.google.com/settings/ads.

Tämän sivuston artikkelit voivat myös sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla. Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.