EU-vaikuttamisen asiantuntija

Etsimme Blicille EU-vaikuttamisen asiantuntijaa vakituiseen työsuhteeseen Brysselin toimistollemme. Asiantuntijan tehtävänä on neuvoa yritys- ja järjestökentän asiakkaitamme EU-lainsäädännön vaikutuksista ja tukea asiakkaidemme EU-vaikuttamistyötä. Työnkuvaan sisältyy mm. EU-lainsäädännön liiketoimintavaikutusten analysointia, EU-instituutioiden lainvalmistelutyön seuraamista, sekä vaikuttamistoimenpiteiden suunnittelua. Työtehtävät alkavat sopimuksen mukaan alkusyksystä 2022.

Mitä odotamme sinulta?

  • Soveltuvaa 1–2 vuoden mittaista työkokemusta, esimerkiksi aiempia työtehtäviä lainsäätämistyön, konsultoinnin, politiikan, EU-asioiden tai yritys- tai järjestöedunvalvontatyön parissa.
  • Soveltuvaa korkeakoulututkintoa.
  • Hyvää ymmärrystä EU-politiikasta ja instituutioista sekä halua ymmärtää politiikan ja liike-elämän keskinäisriippuvaisuuksia.
  • Kykyä soveltavaan ajatteluun, luovaan ongelmanratkaisuun ja itsenäiseen työskentelyyn.
  • Paineensietokykyä, sosiaalista älykkyyttä sekä uskallusta heittäytyä alati vaihteleviin tilanteisiin.
  • Analyyttista otetta ajatteluun ja innokkuutta syventyä laajoihin ja toisinaan teknisiin aineistoihin.

Työtehtäviisi kuuluu ainakin:

  • Asiakkaittemme vaikuttamishankkeiden suunnittelu ja toteuttaminen, sekä itsenäisesti että osana pientä tiimiä.
  • EU-lainsäädännön valmistelutyön seuraaminen ja lakitekstien analysointi.
  • Yhteydenpito ja verkostoituminen EU-instituutioiden edustajien ja muiden Brysselin sidosryhmien kanssa.
  • Asiakasyrityksille tehtävä raportointi ja strateginen neuvonanto liittyen EU-lainsäädännöstä kumpuaviin liiketoimintavaikutuksiin.

Miksi Blic?

Blic on johtava suomalainen vaikuttamisen asiantuntijatoimisto. Toimimme yritysjohdon strategisina konsultteina yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja edunvalvontaan liittyvissä kysymyksissä. Helsingissä ja Brysselissä toimivat ja useita eri koulutustaustoja edustavat asiantuntijamme auttavat asiakkaitamme varmistamaan, että asiakas saa äänensä kuuluviin sitä koskevia yhteiskunnallisia päätöksiä tehtäessä niin kansallisesti kuin EU-tasollakin.
 
Olemme sitoutuneita avoimuuteen yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa sekä läpinäkyviin toimintatapoihin. (Tutustu periaatteisiimme: https://www.blic.fi/yritys/)

Kiinnostuitko?

Lähetä vapaamuotoinen hakemus sähköpostitse osoitteeseen anssi.klemetti@blic.fi otsikolla ”EU-asiantuntija” mahdollisimman pian.

Haku on auki 10.7. asti.

Lisätietoja
Anssi Klemetti, Partner, +32 493 999 750 , anssi.klemetti@blic.fi
Petja Piilola, Partner, +32 493 300 429 , petja.piilola@blic.fi