Blicin aiemmat braineet

Eeva Honkonen - brainee keväällä 2023

Harjoittelujaksoni Blicillä tuntui kauttaaltaan erittäin inspiroivalta ja ammatillista identiteettiäni vahvistavalta. Aiemmat työkokemukseni olivat pääsääntöisesti järjestö- ja viestintätehtävistä, joten suhtauduin suurella kiinnostuksella erilaisten aihepiirien parissa työskentelyyn. Asiakkuuksien sisällöistä oppimisen lisäksi pidin erittäin merkityksellisenä, että sain osallistua Blicin sisäisiin työtehtäviin muun muassa valmistellen poliittisia kuukausiraportteja. Niihin osallistuminen syvensi entisestään ymmärrystäni poliittisesta toimintakentästä, vaikuttamismahdollisuuksista sekä ajankohtaisuuden tärkeydestä.

Annan ison suosituksen Blicin brainee-jaksolle. Mielenkiintoisen substanssin lisäksi harjoittelujaksolla pääse tasavertaiseksi osaksi Blicin lämmintä työyhteisöä, jossa kannustetaan ottamaan vastuuta ja kertomaan ajatuksiaan. Tiiviin tiimityöskentelyn ohella Blic mahdollistaa vapaamman yhdessä olon, tutustumisen ja ajatustenvaihdon säännöllisin tiimiyttämisin vahvistaen työporukan yhteisöllisyyttä. Harjoittelujakson sisältöön voi vaikuttaa tuomalla esiin omaa osaamista ja kiinnostuksen kohteita.

Harjoittelujakson jälkeen jäin Blicille töihin analyytikoksi.

Erdal Fere - brainee keväällä 2023

Erityisesti Braineen työnkuvan laajuus ja vaihtelevuus yllättivät positiivisesti. Vastuutakin annettiin mukavasti heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Lisäksi kannustava työilmapiiri ja huumoritajuiset sekä osaavat kollegat takasivat erittäin onnistuneen harjoittelujakson.

Brainee-jaksoni aikana opin, että varsinkin hyvistä kommunikaatiotaidoista hyötyy töissä, niin toimistolla kuin asiakastapaamisissa. Näistä taidoista on varmasti apua ihan perusarjessakin. Blicillä huomasin myös, että reippaalla asenteella pääse jo pitkälle. Proaktiivisesti uusiin projekteihin mukaan hakeutuminen, omien ajatusten ja ideoiden ääneen sanoittaminen sekä avun tarjoaminen niin palkitsevat kuin kehittävät. Näihin aktiviteetteihin ehdottomasti kannustaisin myös aloittavia harjoittelijoita.

Brainee-hakijalle suosittelisin oman persoonan esiintuomista. Blicillä myös erilaisuus ja monipuolisuus ovat suuressa arvossa, joten kannattaa rohkeasti tuoda esille mahdollinen oma erityisosaaminen.

Harjoitteluni jälkeen jatkoin Kiinaan ja Pekingin yliopistoon viimeistelemään oikeustieteen maisterin tutkintoani.

Aleksi Rantala - brainee keväällä 2021

Aloitin harjoitteluni avoimin mielin, sillä aiemmat työtehtäväni olivat keskittyneet lähinnä yritysten sisäisten prosessien kehittämiseen ja arvelin, että tehtävät Blicillä olisivat varsin toisenlaisia. Näin myös oli, vaikka erilaisten selvitysten teko, asiakkaiden tapaaminen ja raporttien laadinta olivat minulle jo ennestään tuttuja tehtäviä. Isoin ero aiempaan oli lähestymistapa, jossa pyritään muokkaamaan yritysten toimintojen sijaan sitä pelikenttää, jolla yritykset toimivat.

Mielenkiintoisten tehtävien lisäksi brainee-jakson aikana opin, miten uskomattoman motivoivaa on tehdä töitä sellaisessa porukassa ja ilmapiirissä, jossa viihtyy. Merkittävä osa elämästä kuluu töissä – siellä pitää siis olla myös hauskaa! Harjoittelussa törmäsin myös hyvin erilaisia polkuja kulkeneisiin ihmisiin. On ollut virkistävää katsoa omassa elämässään annettuna ottamiaan asioita uudessa valossa ja puhkaista oma kupla!

Hakijalle ja braineena aloittavalle annan saman neuvon – kannattaa miettiä, mitä annettavaa juuri sinulla on työyhteisölle. Jonkun uuden näkökulman tai osaamisen tuomista tiimiin arvostetaan paljon ja myös uusien työntekijöiden näkemyksiä kuunnellaan tarkasti.

Harjoitteluni jälkeen jatkoin työskentelyä Blicillä analyytikkona.

Lauri Korvenmaa - brainee keväällä 2020

Politiikasta kiinnostuneelle Blicin harjoittelu oli täydellinen paikka kasvaa ja kehittää omaa ajattelua monipuolisessa seurassa. Harvassa paikassa pääsee seuraamaan yritysmaailmaa ja yritysten strategisia tavoitteita näin läheltä ja neljässä kuukaudessa opin yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta yhtä paljon kuin normaalisti muutamassa vuodessa.

Suosittelen brainee jaksoa kenelle tahansa, joka haluaa laajentaa näkökulmaansa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja omaa intohimon maailman muuttamiseen. Tämän lisäksi Blicillä oppii tehokkaasti konsulttimaailman toimintatavat, joka on arvokas oppi myöhemmän uran kannalta. Jos suunnittelet jonain päivänä istuvasi pöydän toisella puolella päättämässä asioista tai haaveilet urasta yritysmaailmassa, niin Blic on ehdottomasti kannattava valinta.

Harjoitteluni jälkeen jatkoin työskentelyä Blicillä analyytikkona.

Laura Hildén - brainee syksyllä 2019

Päädyin Blicille vähän vahingossa. En ollut oikeastaan ikinä suonut yhtäkään ajatusta lobbarinuralle, mutta jokin brainee-hakuilmoituksessa kiehtoi ja päädyin hakemaan. Innostus vain kasvoi rekryprosessin edetessä ja brainee-jakson alkaessa. Vaikuttamisen savuverhon takaa esiin piirtyi mielenkiintoinen ja monipuolinen työnkuva yhteiskunnallisten aiheiden, politiikan, analyysin ja konsultoinnin parissa. Työkaverit olivat kovia asiantuntijoita ja huikeita tyyppejä ja ottivat braineen nopeasti osaksi työyhteisöä.

Braineena oppi paljon konsulttitoimiston vauhdikkaasta arjesta. Blicillä näkemyksellisyys on kaiken avain ja eri näkökulmia ja kaikkien panosta arvostetaan. Omat näkemykset ja oma asiantuntemus kannattaa siis rohkeasti tuoda esiin! Minuun teki vaikutuksen kaiken tekemisen korkea laatutaso, toimiston lämpimän sähäkkä ilmapiiri ja työkavereiden jatkuva kannustus ja sparraus, joka tuki uuden oppimisessa. Blicciläisen työkulttuurin omaksumisesta on varmasti hyötyä niin opinnoissa kuin missä tahansa työtehtävässäkin!

Kannustan hakijoita ja uusia braineita avoimuuteen ja rohkeuteen. Omat vahvuudet ja kiinnostuksenkohteet kannattaa tuoda esiin – yksi Blicin vahvuuksista on, että kaikkia ei ole veistetty samasta puusta. Uusiin projekteihin kannattaa hypätä avoimin mielin mukaan. Lisäksi on tietysti hyvä olla aktiivinen ja oma-aloitteinen ja kysyä, ehdottaa ja tarjoutua aina tilaisuuden tullen. Vastuuta saa halutessaan ja sehän se vasta opettavaista onkin!

Työskentelen Blicillä managerina monipuolisten tehtävien parissa ja töihin on edelleen joka päivä kiva mennä.

Martti von Wright - EU-brainee keväällä 2019

Harjoittelun ja yritysedunvalvontaan tutustumisen myötä EU-päätöksentekoon liittyvä ymmärrykseni ja tiedonhakutaitoni kehittyivät huomattavasti. Lisäksi pidin siitä, että brainee otettiin luontevasti mukaan työyhteisön osaksi ja työtehtävissä painottuivat sisältötehtävät.

Brainee-jakso auttoi hahmottamaan millainen työntekijä olen – itsenäinen puurtaja, joka aikansa tehtävään käytettyään tuo pöytään mahdollisimman viimeisteltyä jälkeä. Pyrin vaistomaisesti välttämään toisten ajan hukkaamista. 

Jos olet hakemassa Blicille braineeksi, niin suosittelen varaamaan reilusti aikaa hakemustekstin ja mahdollisen ennakkotehtävän hiomiseen. Mikäli braineeksi pääset, niin muista aktiivisuus ja oma-aloitteisuus: projektit eivät aina lennä itsestään työpöydälle.

Jere Nuutinen - brainee keväällä 2019

Kun aloitin Brainee-jakson Blicissä en tarkalleen tiennyt, millaista työskentely tulisi olemaan. Pikaisen perehtymisjakson jälkeen sain melko nopeasti vastuulleni erinäisiä tehtäväkokonaisuuksia ja niiden myötä työnkuva sekä oma paikka huikeassa työyhteisössä alkoivat hahmottua.

Brainee-jakso opetti työskentelyä erilaisten ihmisten kanssa, antoi mahdollisuuden perehtyä mitä monipuolisempiin asiakokonaisuuksiin sekä opetti kykyä organisoida omaa ajankäyttöä. Arkiseen elämään brainee-jaksolla oli myös oma vaikutuksensa: isojen asiakokonaisuuksien hahmottaminen vaikutti osaltaan oman maailmankuvan hahmottamiseen ja edisti laajempaa ymmärrystä ympäröivästä maailmasta.

Jos antaisin neuvoja braineeksi hakevalle, sanoisin: ota hyppy tuntemattomaan ja haasta rohkeasti itseäsi. Tämä on työpaikka, jossa jokaista kunnioitetaan yksilönä ja jossa jokaisena päivänä oppii uutta ja pääsee kehittämään itseään.

Harjoitteluni jälkeen jatkoin työskentelyä Blicillä analyytikkona.

Emmi Meriranta - EU-brainee keväällä 2019

Uskallan myöntää, että aloittaessani Blicillä, en tiennyt tarkalleen, mistä arkeni tulisi koostumaan. Brainee-jaksoni ylitti kuitenkin kaikki korkeimmatkin odotukseni ja ensimmäisistä päivistä lähtien pääsin mukaan mitä mielenkiintoisimpiin tehtäviin.

Joten jos olet hakemassa braineeksi, kannustan siihen sinua rohkeasti! Täällä erilaiset ihmiset, kokemukset ja taustat yhdistyvät kokoelmaksi huikeita talentteja.

Braineenä aloittavaa kehotan reippaasti heittäytymään mukaan mahdollisimman moneen tekemiseen ja rikkomaan oman mukavuusalueen rajoja.

Jatkoin Brainee-jaksoni jälkeen analyytikon tehtävässä Blicin Brysselin toimistolla.

Mikael Lundqvist - brainee keväällä 2019

Brainee-jaksossani oli todella mukavaa se, että sain melko paljon vastuuta jo harjoittelujaksoni alussa – Blicin kulttuuriin kuuluu olennaisesti se, että ihmisiin luotetaan, ja annetaan mahdollisuus näyttää osaamisensa. Työjakso opetti monta asiaa konsultin käytännön työstä. Opin jatkuvasti uusia asioita eri markkinoiden ja toimijoiden toimintalogiikasta ja mahdollisista haasteista, ja siitä, miten näitä haasteita pystytään ratkomaan.

Jos olet ajatellut hakea Blicille braineeksi, niin kannattaa lähettää omannäköisensä hakemus ja painottaa niitä vahvuuksia, joita itse kokee omaavansa. Blicin toiminta on monimuotoista ja työilmapiiri salliva ja avoin, ja niinpä monelle erityyppiselle ajattelulle, osaamiselle ja kokemukselle on kysyntää ja tilaa. Ja kun pääset braineeksi, niin tuo reippaasti julki ajatuksiasi ja omaksu konstruktiivisen kriittinen palautekulttuuri; verkostojensa lisäksi konsulttifirmalla harvoin on muuta pääomaa kuin työntekijöiden menetelmät, ideat, tieto sekä osaaminen – näitä voi aina haastaa ja kehittää.

Harjoitteluni jälkeen jatkoin työskentelyä Blicillä analyytikkona.

Elisabeth Packalén - EU-brainee syksyllä 2018

Aloittaessani harjoittelun, en oikeastaan tiennyt mitä odottaa! Vaikka olin työskennellyt EU-maailmassa jo vuoden, oli Bryssel ja yritysedunvalvonta minulle täysin vieras aihe. Jännitystä lisäsi se, että olin Blicin ensimmäinen EU-harjoittelija.

Brainee-jaksoni opetti sen, kuinka arvokasta verkostoituminen ja tehokas kommunikaatio ovatkaan työelämässä. Pienet tai vähän isommatkaan virheet eivät haittaa, kun on valmis tekemään töitä korjaamisen eteen ja tunnustaa rohkeasti tehneensä virheen.

Brysselin päässä aloitekyky ja luovuus ovat valttia: sinun ei tarvitse olla kovan linjan EU-politiikan asiantuntija saadaksesi harjoittelupaikkaa, vaan osoitat aidon kiinnostuksen asiaa kohtaa ja ymmärrystä yritystoiminnasta. Joten suu rohkeasti auki eri tilanteissa, joissa uskot itselläsi olevan jotain kontributoitavaa (Huom! Myös niissä kohtaa, joissa ajattelet ideasi tai ehdotuksesi olevan ”väärä” tai muuten vain hölmö.).

Brainee-jaksoni jälkeen siirryin työskentelemään Suomen pysyvään edustustostoon Suomen EU pj-kauden ajaksi kilpailukykysektorin avustavaksi asiantuntijaksi.

Enni Ikonen - brainee syksyllä 2018

Blicillä aloittaessani odotukseni olivat hieman ristiriitaiset: ala oli tuttu nuorisopolitiikka-taustani takia mutta selkeä käsitys konsulttitoimiston arjesta puuttui. Jälkikäteen ajateltuna työ Blicillä on niin uniikkia, ettei sitä voi täysin ymmärtää ennen kuin sen itse kokee. Lopulta kaikki odotukseni ylitettiin kuitenkin aivan heittämällä!

Brainee-jakson opittavien asioiden kasvukäyrä oli aivan valtava, sillä pääsin työskentelemään monien erilaisten asiakkuuksien ja alojen kanssa. Paras oppi oli huomata yhdessä tehdyn työn merkitys – yhteiseen tavoitteeseen pääsemiseen oli aina tarjolla apua. Blicissä välitettiin aidosti työntekijän hyvinvoinnista ja minulle korostettiin, että elämässä saa ja tule olla muutakin sisältöä kuin työ.

Suosittelen lämpimästi Brainee-hakua uransa alussa oleville. Uudet ja vaikeilta tuntuvatkin asiat oppii kyllä tekemällä, kunhan uskoo itseensä ja omaan potentiaaliinsa. Kannattaa alusta asti tuoda rohkeasti omia näkemyksiä ja visioita esille, Blicissä uusia ideoita arvostetaan ja kuunnellaan riippumatta siitä, esittäkö ne harjoittelija vai kokenut konsultti.

Brainee-jaksoni jälkeen siirryin työskentelemään Helsingin Kokoomukselle poliittiseksi sihteeriksi.

Reetta Kinnunen - braineena keväällä 2018

Odotin brainee-jaksolta sukellusta politiikan syvään päätyyn sekä yritysten edunvalvontaan tutustumista. Tätä myös sain. Blicillä on todellisia politiikan ja hallinnon osaajia, joilta oli mahdollista oppia lisää poliittisista prosesseista sekä yritysten suhteesta näihin. Pääsin työssäni mukaan vaikuttaja- ja myyntitapaamisiin, eri asiakastiimeihin sekä tekemään poliittisia analyysejä. Jokainen keissi oli erilainen, ja tämä vaati laaja ja nopeaa perehtymistä eri toimintaympäristöihin. Yllätyin, kuinka paljon näkemyksiäni kyseltiin ja kuinka paljon pääsin käyttämään omaa osaamistani. 

Brainee-jakso opetti luottamaan omaan osaamiseen ja ottamaan vahvat ohjakset omasta työstään. Vaikka konsultit tekevät paljon itsenäistä työtä, kaikki auttavat ja tukevat toisiaan kinkkisissä keisseissä. 

Aloittavalle braineelle antaisin neuvon tarttua rohkeasti eri tilaisuuksiin ja työtehtäviin, sillä Blicillä harjoittelujaksosta voi saada itselleen todella monipuolisen kokemuksen eri tehtävistä. Vastuuta annetaan, jos sitä pyytää. Kannattaa myös katsoa, miten kokeneet konkarit hoitavat hommia. 

Brainee-jaksoni jälkeen siirryin työskentelemään Tampereen yliopistolle, Helsingin kaupungin johtamisjärjestelmän ja toimialamallin arviointihankkeeseen.

Eero Laurinsilta - brainee syksyllä 2017​

En tuntenut yhteiskunnallisen vaikuttamisen kenttää kovin hyvin ennen Bliciin tuloa. Halusin kokemusta konsulttitoimistossa työskentelystä kiinnostavien aiheiden kuten yhteiskunnallisten asioiden ja poliittisen päätöksenteon parissa. Nämä odotukset brainee-jakso myös täytti monipuolisilla projekteilla ja työtehtävillä. Positiivisin yllätys Blicissä oli hyvän työporukan lisäksi harjoittelijan nopea integrointi.

Brainee-jakso opetti minulle tiimityöskentelyn sekä eri näkemysten ja mielipiteiden tärkeyden: meillä monet työntekijöistä ovat eri koulutustaustoista, joka mahdollistaa laajan näkökulman ja ratkaisukyvyn eri ongelmiin. Monta kertaa huomaan, etten ikinä ole ajattelut jotain asiaa kyseiseltä kannalta.

Jos braineeksi hakeva tyyppi kysyisi minulta neuvoa, kannustaisin rohkeuteen: moni tuskin on ajatellut poliittista vaikuttamista omana alanaan, eikä se ole tyypillisin urasuunta. Olen erittäin tyytyväinen, että uskalsin hakea harjoittelupaikkaa oman mukavuusalueeni ulkopuolelta. Ei myöskään kannata liikaa miettiä voiko tätä työtä tehdä ilman aikaisempaa poliittista taustaa tai aktiivisuutta. Totta kai poliittisesta taustasta on hyötyä, mutta se ei ole edellytys – minulla sitä esimerkiksi ei ole.

Työskentelen nykyisin Blicillä konsulttina.

Jemi Heinilä - brainee keväällä 2017

Brainee-jakso ylitti odotukseni monessakin mielessä! Liian usein kuulee tarinoita harjoitteluista, joissa tehtävät ovat keskittyneet vain kahvin keittämiseen tai muihin osaamisen ja ammatillisen kasvun näkökulmasta epäolennaisiin tehtäviin. Blicin harjoittelujakso tarjosi monipuolisen näköalapaikan vaikuttajaviestinnän konsultoinnin maailmaan, jossa sai todella laittaa itsensä likoon. Meillä harjoittelijat otetaan heti alusta asti täysipainoisesti mukaan asiakastiimeihin ja firman sisäisiin kehityshankkeisiin. Tämä tarkoittaa tietenkin myös sitä, että harjoittelija työskentelee oikeiden konsultoinnin tehtävien parissa ja harjoittelijoiden odotetaan ottavan aktiivisesti vastuuta ja omistajuutta omista työtehtävistään sekä niiden korkeasta laadusta.

Harjoittelijan tehtävänkuva muotoutuu kunkin henkilön vahvuuksien ja mielenkiinnon kohteiden mukaan. Merkityksellisiä ja vaihtelevia työtehtäviä riitti koko harjoittelun ajalle ja työnantaja sekä työtoverit tukivat konsultin työssä kehittymisessä ja oman urapolun suunnittelussa. Nämä asiat eivät käsitykseni mukaan todellakaan ole itsestäänselvyyksiä kaikkien toimistojen harjoitteluissa!

Työskentelen tällä hetkellä Blicillä directorina.