Antti Virtanen

Consultant
antti.virtanen@blic.fi
+32 49 3849 425

Vieraat kielet ovat minusta kiehtovia. Piinallisen hitaasti etenevien venäjän opintojen lisäksi olen opiskellut mm. muinaisegyptiä.

Fun fact

Olen Antti Virtanen ja Blicillä...

Aloitin Blicin Brysselin toimistolla helmikuussa 2020 saatuani kauppatieteiden maisterin tutkintoni valmiiksi. Ennen Blicille tuloa olen työskennellyt mm. OECD:llä ja Euroopan ulkosuhdehallinnossa. Hain Brainee-paikkaa päästäkseni tutustumaan yritysten edunvalvonnan maailmaan sekä syventääkseni ymmärrystäni EU-tason päätöksenteosta. Olen kiinnostunut kansainvälisestä urasta, ja uskon Brainee-jakson auttavan minua kehittämään ammatillisia valmiuksiani.

Nautin Blicillä työskentelystä, sillä pääsen työssäni perehtymään uusiin ja teemoiltaan vaihteleviin asiakokonaisuuksiin. Asiantuntevien kollegoideni tuki ja kiinnostavat työtehtävät tarjoavat mahdollisuuden jatkuvaan oppimiseen.

Vapaalla

Kirjat
40%
Urheilu
40%
J.S. Bach
20%