Heikki Pälve

Senior Advisor
heikki.palve@blic.fi

Olen Heikki Pälve ja Blicillä...

Toimin terveyspoliittisena asiantuntijana, jossa hankkeiden osalta olen päässyt konsultoimaan terveyspolitiikan lisäksi itse sote:a, lääkepolitiikkaa kuin terveydenhuollon it-järjestelmiäkin. Asiantuntijarooli on ollut erinomainen tapa käyttää vuosikymmenten kokemusta ja osaamista jo päättyneen työuran jälkeen. Senior Advisorin rooli pitää minut kiinni sote-yhteiskunnan muutoksessa.

Kuten tiedämme, yhteiskunnan muutos on väistämätöntä, se on jatkuvaa. Uralleni mahtuu monta hetkeä vaikuttamisen saralla: olen saanut henkilökohtaisella työuralla vaikuttaa niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla, niin luottamushenkilön kuin työntekijänkin roolissa. Kokemukseni on opettanut, että vaikuttamisen keskeinen punainen lanka on näkemys – näkemys siitä, kuinka ympäröivää maailmaa tulee uudistaa. Koska muutos ja uudistuminen tapahtuu joka tapauksessa, on vaikuttajista kiinni, tapahtuuko se järjestelmällisesti ja hallitusti vai ei. Tulevaisuus tehdään, sen ennakoiminen on sen tekemistä. 

Taustaa

Maailman Lääkäriliitto WMA, eettisen komitean puheenjohtaja

Lääkäriliitto, toiminnanjohtaja

Lääkäriliitto, puheenjohtaja

Turun yliopisto, anestesiologian, tehohoidon ja ensihoidon opettaja  

Turun yliopistollinen keskussairaala, anestesiologian erikoislääkäri

Useat kaupunki- ja työmarkkinapolitiikkaan liittyvät luottamustehtävät

Lukusuositukseni

Sinuhe Egyptiläinen – monien juonteiden yhteissumma, jossa niin historia, huumori, tietty traagisuus kuin rakkauskin menevät asettuvat sulassa sovussa yhteen. Sinuhessa sekä johtaminen että johdettavana oleminen kuin päämäärän saavuttaminenkin, ne ovat kaikki näkyviä lankoja kirjan alaviitteessä.

Kirjassa Kaptah ensi kerran kirjallisuudessa pelasi futuureilla ja osoitti, että ihmisen tulee pyrkiä ennakoimaan tulevaa ja luottamaan kykyynsä voida rakentaa sen pohjalta vaikuttavaa toimintaa. Kirja on ollut omalla vaikuttamisen polulla keskeinen, sillä se alleviivaa upeasti, kuinka halutakseen saada jotakin aikaan, pitää olla pitkäjänteisyyttä, sitkeyttä ja uskoa itseen sekä omaan joukkoon, että asetettu tavoite myös saavutetaan.