Ilkka Juva

Senior Advisor
ilkka.juva@blic.fi

Olen Ilkka Juva ja Blicillä...

Tuon osaamiseni ja asiantuntijuuteni mediasuhteiden, viestinnän ja vaikuttamisen konsultointiin liittyvissä toimeksiannoissa. Keskeistä tämän päivän viestinnässä on se, että passiivisesta viestimisestä on tultu pitkä matka aktiiviseen, vuorovaikutteiseen vuoropuheluun. On osattava tuoda näkyväksi se, mitä halutaan kertoa – mitään ei pidä olettaa annettuna.

Koen neuvonantajan roolin  hyvin antoisana. Henkilökohtaisesti pystyn päivittämään omaa ymmärrystäni yhteiskunnan muutokseen. Muutos kun ei ole vain lainsäädännöllistä ja taloudellista vaan se korostuu mielestäni erityisesti yhteiskunnan arvostuksissa sekä priorisoinneissa. Ammatillisesti muutosta on myös mielenkiintoista seurata ja elää mukana: yhdensuuntaisesta kommunikaatiosta on tapahtunut lyhyessä ajassa selvä muutos vuorovaikutukselliseen keskusteluun. Vain hetki sitten yritysten ja eri yhteiskunnallisten toimijoiden kommunikaatio koostui lähinnä lähetetystä viestistä, nyt kommunikaatiossa on huomioitava yhä keskeisemmin myös vastaanotetut viestit.

Vaikuttamisessa olennaista on mielestäni olla rehellisesti omalla asiallaan ja aitous on vaikuttamisen keskeisin tekijä. Uskominen omaankin asiaan kärsii, mikäli et ole aito.

Taustaa

Veikkaus, viestintäjohtaja

Länsi-Savo, vastaava päätoimittaja

Uusi Suomi, politiikan toimituksen esimies

Turun Sanomat, eduskuntatoimittaja

Useat journalismiin ja lehdistöön liittyvät luottamustehtävät

Lukusuositukseni

Enemmän kuin yksittäiseen kirjaan, kannustan uppoutumaan yleisesti yhteiskunnallisiin ja historiallisiin teoksiin: asetu kerrotun tekstin asemaan ja pyri lukemaan niin, että alkaisit ymmärtää muita.