Olivia Assefa

Consultant
opintovapaalla

Olen Olivia Assefa ja Blicillä...

Aloitin työt Blicillä elokuussa 2021 valmistuttuani valtiotieteiden kandidaatiksi Helsingin yliopistosta. Opinnoissani olen keskittynyt erityisesti politiikan ja organisaatioiden tutkimukseen, viestintään sekä kansantaloustieteeseen.

Ennen siirtymistäni Blicille olen ehtinyt kartuttaa kokemusta mm. julkiselta sektorilta. Aikaisempaa työkokemusta minulla on valtiovarainministeriöstä, jossa työskentelin digitalisaatioaiheisten hankkeiden parissa. Tämän lisäksi olen toiminut erilaisissa viestintä- ja järjestötehtävissä opintojeni ohella. 

Minua kiinnostaa yhteiskunnan ja yritysten vuorovaikutus ja näin ollen työskentely näiden kahden rajapinnassa. Tämän vuoksi hain myös Blicille, sillä työ yhdistää mielenkiintoisella tavalla yhteiskunnallisen vaikuttamisen konsultointiin. Työssä minua innostaa erilaisiin aiheisiin syventyminen sekä uuden oppiminen, ja olenkin jo päässyt vauhdilla mukaan moniin teemoiltaan vaihteleviin toimeksiantoihin. 

Vapaalla

Urheilu
50%
Podcastit
25%
F1
25%