Saara Kuittinen

Political Consultant
saara.kuittinen@blic.fi
+358 40 531 7278

Olen Saara Kuittinen ja
Blicillä...

Työskentelen monipuolisissa vaikuttamishankkeissa, jotka liittyvät esimerkiksi lainsäädännöllisiin kysymyksiin tai asiakkaan yhteiskunnallisen roolin kehittämiseen. Teen yhteistyötä muun muassa elintarvikealan ja kaupan alan asiakkaiden kanssa.

Olen työskennellyt yhteiskunnallisen vaikuttamisen parissa Brysselissä ja perehtynut erityisesti tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaan sekä EU:n aluepolitiikkaan liittyviin kysymyksiin. Minulla on laaja-alainen ymmärrys EU:n prosessien vaikutuksesta kotimaan politiikkaan

Valmistuin yhteiskuntatieteiden maisteriksi Tampereen yliopistosta pääaineenani kansainvälinen politiikka. Brysselin lisäksi olen asunut Tukholmassa, Pariisissa ja Washingtonissa.