Palvelut

Lobbaus ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Poliittisten päätösten vaikutuksia eri toimijoihin on entistä vaikeampi hahmottaa esimerkiksi toimialarajojen hämärtyessä ja yhteiskunnan muutoksen kiihtyessä. Siksi toimijoilta vaaditaan omaa aktiivisuutta päättäjien suuntaan, jotta heidän näkökulmansa tulevat huomioiduiksi.

Me olemme asiakkaan tukena tässä työssä. Palvelumme kattavat EU-, valtakunnallisen, alueellisen ja paikallisen tason vaikuttamisen. Hyödynnämme osaamistamme päätöksenteon vaiheista ja niihin osallistuvista tahoista erilaisine intresseineen.

Työmme käytännön lopputuotteita ovat mm. vaikuttajakartat, vaikuttamissuunnitelmat ja vaikuttajamateriaalit. Voimme toimia joustavasti asiakkaan tukena tarkoituksenmukaisessa roolissa, kevyestä sparrauksesta koko vaikuttamistyön ulkoistamiseen Blicin hoidettavaksi. Autamme asiakkaitamme myös pitkäjänteisessä sidosryhmien kartoittamisessa ja suhteiden kehittämisessä.