Palvelut

Yhteiskunnallinen analyysi

Poliittinen päätöksenteko on muuttunut poukkoilevaksi ja yhä vaikeammaksi ennustaa, mikä aiheuttaa haasteita liiketoiminnan suunnittelussa. Harvoilla toimijoilla on kuitenkaan kykyä tai resursseja pysyä ajantasalla itseään koskevasta päätöksenteosta.
Yhteiskunnallista toimintaympäristöä analysoimalla voidaan varautua siinä mahdollisesti tapahtuviin muutoksiin.

Me tunnemme politiikan lainalaisuudet ja toimijat sekä tunnistamme taustalla vaikuttavat intressit. Tuotamme asiakkaillemme heidän tarpeisiinsa räätälöityä yhteiskunnallista analyysia toiminnan suunnittelun ja toimeenpanon tueksi. Kyseessä voi olla säännöllinen katsaus asiakkaan kannalta tärkeisiin politiikkasektoreihin tai esimerkiksi yksittäinen due diligence –prosessia tukeva analyysi.