Lidl Suomi

Mistä on kyse?

Lidl on yksi Suomen suurimmista päivittäistavarakauppaketjuista. Lidlille kriittisiä ovat moninaiset kaupan alan sääntelyyn liittyvät teemat, kuten veropolitiikka, alkoholipolitiikka, maankäyttö ja rakentaminen sekä reilun kilpailun edistäminen. Pitkäaikaisen kumppanuuden takia vaikuttamisen teematkin ovat eläneet ajassa. Viimeisimpänä yhteistyömme on keskittynyt vaikuttamiseen alkoholilain kokonaisuudistukseen, valmisteilla olevaan maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä hallituksen ohjelmaan.

Tiimimme on tukenut Lidliä kokonaisvaltaisesti sen vaikuttamistyössä yli viiden vuoden ajan. Olemme suunnitelleet ja priorisoineet yhdessä Lidlin johdon kanssa vaikuttamisagendaa, määrittäneet tavoitteita päätöksentekohankkeissa ja kouluttaneet Lidlin asiantuntijoita. Pitkän aikavälin tavoitteena on vahvistaa Lidlin roolia merkittävänä yhteiskunnallisena vaikuttajana.