Pohjolan Voima

Mistä on kyse?

Milleniaalit ovat nousemassa vallan areenoille. Näiden uusien sukupolvien kokemukset, arvot ja toimintamallit eroavat siitä, mihin olemme tottuneet. Milleniaalit muuttavat  luonnollisesti myös poliittista toimintaympäristöä ja sen piirissä tapahtuvaa lobbausta. Tämä muutos haastaa meidät pohtimaan tarvittavia muutoksia edunvalvonnan toimintamalleissa. 

Blic on auttanut yhtä Suomen suurimmista energiayhtiöistä, Pohjolan Voimaa, vastaamaan uuden poliittisen toimintaympäristön tuomiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Yhdessä Blic ja Pohjolan Voima ovat rakentaneet analyysia milleniaalipäättäjien tuomista muutoksista suomalaiseen politiikkaan ja päivittäneet edunvalvonnan toimintamalleja vastaamaan uutta aikaa. Projektin ytimessä on ollut perinteisen ajattelun haastaminen ja totuttujen lokeroiden murtaminen. Ilman ymmärrystä tulevaisuudesta vaikuttaminen voi muuttua ohipuhumiseksi ja siten merkityksettömäksi.