Tietoevry Tech Services

Mistä on kyse?

Tietoevry Tech Services on johtava pohjoismainen pilvipalveluiden tarjoaja. Yritys on seurannut tiiviisti EU-sääntelyn kehitystä erityisesti datansiirtojen, pilvipalveluiden ja tekoälyn osalta. Yhteiskuntien digitalisoituminen asettaa yrityksille ja organisaatioille uudenlaisia haasteita ja mahdollisuuksia, mikä edellyttää toimijoilta ketteryyttä ja kykyä ennakoida tulevaa. EU:ssa teknologian nopeaan kehitykseen on vastattu mittavilla lainsäädäntöhankkeilla, joiden vaikutusten ymmärtäminen on erityisen tärkeää Tietoevryn kaltaisille toimijoille.

Blic ja Tietoevry Tech Services laativat yhdessä analyysin EU-sääntelyn tulevaisuuden suuntaviivoista. Analyysissa datansiirtoihin, pilvipalveluihin ja tekoälyyn liittyvää lainsäädäntöä arvioitiin digitaalisen suvereniteetin, kestävyyskysymysten ja turvallisuusnäkökulman osalta. Löydökset perustuivat Blicin järjestämiin keskusteluihin eri EU-instituutioiden edustajien, sidosryhmien ja pohjoismaisten päätöstentekijöiden kanssa. Analyysi tarjoaa tärkeää tietoa pohjoismaisille organisaatioille EU:n keskeisimpien lainsäädäntöhankkeiden etenemisestä sekä pitkäjänteisen ja proaktiivisen vaikuttamistyön merkityksestä onnistuneen päätöksenteon perustana.